Gå til innhold

Prosess Ingeniør

Pure Salmon Kaldnes leverer bærekraftig teknologi til landbasert oppdrett i Norge og resten av verden. Selskapet er i sterk vekst og har 65 ansatte som arbeider fra våre kontorer i Sandefjord, Drammen og Abu Dhabi. Pure Salmon Kaldnes er eid av Pure Salmon LTD som eies av 8F Asset management.

Prosessavdelingen i Pure Salmon Kaldnes topper laget!
Er du klar for nye utfordringer innen akvakultur? Supert, vår prosessavdeling er blant de sterkeste fagmiljøene i verden hva angår biologi, fiskehelse og drift av landbaserte oppdrettsanlegg. Nå topper vi laget i vår prosessavdeling og søker både nyutdannede og erfarne prosessingeniører. 

Akvakultur - en av verdens mest hurtigvoksende næringer! 
En stadig voksende verdensbefolkning krever tilgang på mer mat. Landbasert oppdrett er i vekst, bærekraftig og i rivende utvikling. Derfor vil vi hevde at dette er et fremtidsyrke, trygg karrierevei og med mulighet for stor faglig utvikling.  

Vår eier, Pure Salmon LMT tar sikte på å produsere så mye som 260 000 tonn med Atlantisk laks i året. Gruppen har allerede investert i gigantiske landbaserte oppdrettsanlegg i USA, Polen, Frankrike og Japan, de har også en rekke andre omfattende landbaserte oppdrettsprosjekter under utvikling, blant annet i Kina og Sør-Afrika. Gruppens fokus ligger på bærekraftig landbasert lakseoppdrett, som produseres så nært som mulig der forbrukerne lever. I tillegg er Pure Salmon Kaldnes for øyeblikket i gang med å bygge to store landbaserte oppdrettsanlegg i Norge: Salten Smolt og SalMar Tjuin.
 

Hva vi kan tilby og hva du kan forvente:

Mennesker er vår viktigste ressurs for å nå mål og vi gjør det til en prioritet å verdsette faglig utvikling av våre ansatte. Hos Pure Salmon Kaldnes får du en unik sjanse til å utvikle ditt talent både teoretisk og praktisk. Vi jobber multi-disiplint og prosjektbasert. Det legges opp til godt teamarbeid og det opparbeides god innsikt på tvers av ulike fagområder. I takt med selskapets vekst og internasjonaliseringsprosess forventes både interne endringer og mange muligheter.     


Vi tilbyr deg:

 • Profesjonelt fagmiljø og kollegaer med ekspertise i verdensklasse.
 • Finansielt sterke eiere med tydelig bærekraftige verdier hvor miljø står høyt på agendaen.
 • Et internasjonalt miljø og kolleger med ulik kulturell bakgrunn.
 • En arbeidsgiver med solid ordreinngang og trygge arbeidsplasser.
 • Representative kontorer og gode ansettelsesvilkår. 


Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Arbeide som ansvarlig prosessingeniør i våre prosjekter, både i tilbud og gjennomføring
 • Utarbeide komplette prosessløsninger for våre RAS-anlegg inklusive støttesystemer
 • Tverrfaglige oppgaver i prosjekter
 • Igangkjøring og optimering
 • Opplæring og oppfølging av våre kunder
 • Styrke firmaets prosesskompetanse
 • Styring av prosjektmål og KPIer
 • Samhandling og samarbeid med våre søsterselskaper
 • Oppfølging av utstyrsleveranser og leverandører
 • Vi anslår omtrent 30-50 reisedøgn i året. Kompensasjon i henhold til selskapets retningslinjer. Våre kontorer og arbeidsplasser er attraktive og svært funksjonelle.

Kompetansekrav:

 • Bachelor innen relevant område
 • Førerkort
 • Språkferdigheter; Nordisk og Engelsk (skriftlig og muntlig)

Foretrukken kunnskap og arbeidserfaring:

Vi tror at den perfekte kandidaten har tidligere erfaring fra akvakultur eller prosessindustri. Har du utdannelse og/eller erfaring fra design eller drift av landbaserte oppdrettsanlegg eller du har erfaring fra brønnbåter eller fra leverandører til oppdrettsindustrien, vil dette åpenbart passe godt inn i vårt team. På lik linje søker vi kandidater med erfaring fra prosessarbeid og da spesielt innen vannkjemi, slambehandling og energianlegg.

Personlige ferdigheter:            

Uavhengig av din akademiske bakgrunn, karriere historikk og ferdigheter, er det din holdning som utgjør den største forskjellen når man skal finne din plass innenfor organisasjonen vår – og den individuelle rollen du spiller i vårt prosess-team.

Vi ser etter personer som:

 • Har et åpent sinn, er gode på problemløsning og tar ansvar for sine oppgaver.
 • Er gode til å kommunisere med kunder, leverandører og kolleger.
 • Støtter mangfold og forskjeller. Pure Salmon Kaldnes er et globalt selskap, og vår kulturelle rikdom er en av våre aller viktigste ressurser.

Følgende beskriver deg i ditt daglige arbeid:

Du analyserer komplekse problemer, og kommer med rasjonelle vurderinger. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaring og informasjon. Du støtter andre i jakten på å nå teamets mål. Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte. Du kjenner egne styrker og svakheter, og søker kontinuerlig muligheter for å utvikle deg videre. Du er stabil og til å stole på og bidrar når utfordringene melder seg. Du holder deg til selskapets regler og utfører planer med forpliktelse og lidenskap. Du har en metodisk og systematisk tilnærming til oppgaver, planlegger fremover og gjør gode prioriteringer.

Vilkår:

 • Fast, 100% stilling som Prosessingeniør  
 • Konkurransedyktig fastlønn
 • Betalt overtid
 • Fagkurs og intern opplæring
 • Forsikringer og pensjonsordning med gode vilkår
 • Diett etter statens satser

Har du spørsmål om Pure Salmon Kaldnes AS, stillingen eller rekrutteringsprosessen hører vi gjerne fra deg! 
Eventuelt besøk oss på www.puresalmonkaldnes.com, Facebook eller LinkedIn. 

Pure Salmon Kaldnes er opptatt av rettferdig rekruttering og følger etiske normer definert gjennom DNV-GL. Som del av utvelgelse benyttes i tillegg til intervjuer evnetester og personlighetstester. Det gjøres også kontroll av dokumenters ekthet ved anledning. Din anonymitet som kandidat ivaretas og dokumenter lagres i henhold til gjeldende GDPR regler.    

SalmonJobs
Pure Salmon Kaldnes AS
Pure Salmon Kaldnes AS

Søknadsfrist: 29.10.2021
Sted: Sandefjord/Drammen

Kontaktinformasjon:

Per Håkon Stenhaug
Director Business Services
per.hakon.stenhaug@
puresalmonkaldnes.com
+47 415 77 368

Mona Morsi
Rekrutteringskonsulent
mona.morsi@
puresalmonkaldnes.com
+47 413 76 743