Gå til innhold
Annonse

Prosjektkoordinator

Blue Ocean Technology AS opplever god vekst og har behov for å styrke organisasjonen for å sikre fortsatt høy kvalitet på leveranseprosessene.

Blue Ocean Technology besitter egen kjerneteknologi innenfor håndtering og videreforedling av fiskeslam, som vi kombinerer med rettigheter til utvalgte komplementære teknologier. Løsningene gir både lav investeringskostnad og svært gunstig driftskostnad samtidig som anleggene har et ekstremt lavt energiforbruk. Selskapet har fire anlegg i drift og forventer fire til fem nye anlegg den nærmeste tiden.


Ansvar og hovedoppgaver

 • Leveranse innenfor definert geografisk område fra start til mål.
 • Kontroll av innkjøp fra underleverandører
 • Oppfølging av underleverandører i alle fag, elektro, rør, mekanikk, kjemi, prosess
 • Kontakt med kunde før, underveis og etter leveransen
 • Service og teknisk vedlikehold etter leveranse
 • Foreslå og fremme forbedringer


Krav til kompetanse

 • Minimum bachelor i kjemi, prosess og/eller prosjektledelse
 • Erfaring fra avfallshåndtering i havbruk eller olje/gass markedet


Personlige egenskaper

 • Selvgående og initiativrik
 • Operativt dyktig med trygg teoretisk basis
 • God til å bygge relasjoner med kunder og leverandører
 • Serviceorientert – være det lille ekstra overfor kunden
 • Energisk

Stillingen rapporterer til COO.

 

 

SalmonJobs
Blue Ocean Technology AS
Blue Ocean Technology AS

Søknadsfrist: 31.08.2018
Sted: Bergen

Kontaktinformasjon:

Søknad sendes innen 31. august 2018 til
post@blueoceantechnology.no .

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte
Jan Henning Legreid på telefon 482 94 100 eller
Hans Runshaug på telefon 900 55 886

www.blueoceantechnology.no