Gå til innhold

Prosjektleder Aquabyte Insight

Vi utvikler morgendagens systemer for matproduksjon i havet gjennom maskinlæring og kunstig intelligens. Vi tilbyr tall på fiskevekt, lusetall og fiskevelferd.

Bli kjent med AQUABYTE AS

Aquabyte søker en Kundeutvikler / Prosjektleder. Personen vi ansetter skal hjelpe oss å utvikle kunderelasjoner og kundens anvendelse av vårt produkt gjennom sterk prosjektstyring og et analytisk hode som evner å konvertere data til beslutninger. Stillingen er i vårt Insight team og er fulltid.

Insight er et team der vi jobber målrettet og dedikert med å hjelpe kunden å nå sine mål med vår produktportefølje. Vi leverer automatisk lusetelling, vektestimering og fiskevelferdsdata.

Rollen er sentralt plassert i Aquabyte organisasjonen og man vil samarbeide på tvers av de fleste avdelinger. Du vil også jobbe direkte med noen av de mest innovative og spennende fiskeoppdretterne i verden.

Som medlem av Insight teamet har du store muligheter til å være med å påvirker hvordan vi utvikler vårt produkt, men spesiellt jobbe med å fasilitere kunders utnyttelse av ny teknologi.

Dette er en rolle der man vil plasseres midt i hjertet av teknologiinnovasjon i oppdrettsnæringen.

Vi ser etter deg som har kunnskap om fiskeoppdrett, og spesiellt rundt fiskevelferd, lus, fôring og vekst. Vi tror at du må ha kunnskaper om hvordan data kan konverteres til beslutninger og samtidig har ydmykhet og respekt for kompleksiteten man ser i en oppdrettsmerd.  

Ansvarsområder

 • Eie og drive kundeprosjekter med fokus på å utvikle anvendelse og verdi hos kunden.
 • Være en nøkkelperson i relasjon mellom Aquabyte og kunde for å fange opp behov og muligheter
 • Gjennomføre data analyser og gjøre dypdykk sammen med kunde
 • Bygge sterke ROI analyser sammen med kunde, salg og produktteam
 • Bidra i produkt utvikling og være et bindeledd mellom produkt og kunde
 • Støtte Head of Insight & Customer Succes i å utvikle og forbedre kundeutviklingsprosesser
 • Gjenkjenne kommersielle muligheter og jobbe med salg og produkt med å realisere dette.
 • Være en “produktevangelist” både internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning og/eller betydelig erfaring med fiskeoppdrett, fortrinnsvis produksjonsrelatert ifm. Lus, velferd, fôring, vekst, planlegging, beslutninger.
 • Nysjerrighet og læringsvilje
 • Ryddig og organisert med kunden først fokus.
 • Analytisk og kommersiellt mindset
 • Kan bruke/Har erfaring med BI verktøy, excel +++
 • Til å stole på og villig til å brette opp ermene når det trengs
 • Positiv innstilling og ambisiøs.
 • Flytende norsk, og meget gode engelskkunnskaper er påkrevd. Dersom du kan spansk, er dette også positivt.

“Insight & Customer Success” består i dag av 4 personer. I løpet av 2022 regner vi med å være 7 personer som jobber dedikert med å hjelpe kunden å lykkes med vår teknologi. Vi ser fram til å motta din søknad.

Rollen rapporterer til "Head of Insight & Customer Success" og er basert fra vårt kontor i Bergen.

 

SØK HER

 

SalmonJobs
Aquabyte AS
Aquabyte AS

Søknadsfrist: 10.12.2021
Sted: Bergen

Kontaktinformasjon:

Head of Insight & Customer Success
Kristian Blom
Mobil 916 42 072