Gå til innhold
Annonse

Rådgiver Seabased, Region Nord

ScaleAQ er en ledende global leverandør av utstyr og løsninger til havbruksindustrien, med kunder i over 40 land og mer enn 900 ansatte. Selskapet har nærmere 40 års erfaring fra bransjen, og kontorer i Norge, Skottland, Polen, Island, Chile, Canada, Tasmania og Vietnam. ScaleAQ sin produktportefølje dekker alle områder innen landbasert og sjøbasert havbruk. Fokus på produktutvikling, Marine Engineering og digitalisering har gitt selskapet en sterk posisjon, og gjort oss til en foretrukken partner for oppdrettsselskap verden over

Vil du levere havbruksbransjens beste løsninger?

Grunnet stor aktivitet i regionen ønsker vi å styrke vår tilstedeværelse, og ser etter en rådgiver med kontorsted i Bodø. Som rådgiver vil du være i daglig kontakt med våre kunder, og ha ansvar for salg og implementering av våre løsninger og produkter i regionen. En viktig del av rollen som rådgiver i ScaleAQ er å lede salgsprosesser, sammen med vårt Engineering og Prosjektmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning og salg for sjøbasert oppdrett i regionen
 • Kartlegge og identifisere nye markedsbehov og trender
 • Innhenting og bearbeiding av markedsdata i vårt CRM-system
 • Relasjon og nettverksbygging
 • Være aktivt bindeledd mellom markedet og de ulike fagmiljøene i ScaleAQ
 • Delta på kundemøter, messer, konferanser og nettverk

Kvalifikasjoner:

 • Vi ønsker at du har god teknisk forståelse
 • Erfaring fra, eller kjennskap til havbruksnæringen
 • Proaktiv med kommersiell forståelse og evne til å overføre planer til handling
 • Selvstendig og ansvarsbevisst med fokus på resultat og måloppnåelse
 • God evne til samhandling og kommunikasjon internt og eksternt

Vi tilbyr en spennende stilling hos en verdensledende utstyrsleverandør med store vekstambisjoner.  Du får jobbe sammen med havbruksnæringens kanskje mest fremoverlente utviklings og Engineeringsmijø, med både små og store leveranseprosjekter. Våre prosjekter kan inneholde alt fra software, infrastruktur, kamera, sensorikk, merd, not, fortøyning, fôringsanlegg, fôrflåter og båter; enkeltvis eller som Turn Key leveranser. En del reisevirksomhet må påberegnes. Arbeidssted vil være ved selskapets kontor i Bodø. Stillingen rapportere til Regionssjef Nord.  Vi tilbyr gode og konkurransedyktige betingelser.

Send din søknad her

Søknadsfrist er 25. November.

We are aquaculture 

SalmonJobs
Scale AQ
Scale AQ

Søknadsfrist: 25.11.2020
Sted: Bodø

Kontaktinformasjon:

Salgsdirektør Norden,

Audun  Sivertsen Fjeldvær

tlf. 970 77 672

mail: audun.fjeldvaer@scaleaq.com


eller Chief Commercial Officer,

Stig Førre

tlf. 928 84 250

mail: stig.forre@scaleaq.com