Gå til innhold
Annonse

Regionsansvarlig Salg, Bergen

STIM er en landsdekkende leverandør av fiskehelsetjenester, miljøtjenester, vaksiner, fiskehelseprodukter og biologisk rettet produksjonsrådgiving til havbruksnæringen. STIM har i tillegg en egen forskningsavdeling samlokalisert med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og er etablert med søsterselskaper i Skottland, Canada, Chile og Island.
STIM AS ble etablert i 2019 gjennom sammenslåingen av Europharma, Fishguard og ACD Pharma.

STIM styrker vår salgs- og markedsavdeling i Bergen og søker en ny Regionsansvarlig som får ansvaret for å følge opp kundene våre i havbruksnæringen på Vestlandet. Hos oss blir du del av et fremoverlent og hyggelig arbeidsmiljø, du får stor frihet til å planlegge egen arbeidsdag og store utviklingsmuligheter. Stillingen innebærer en del reiseaktivitet. Nødvendig opplæring blir gitt.

Ta utfordringen, og bli en del av vårt STIM TEAM! 

Viktigste arbeidsoppgaver

  • Hovedansvar for den daglige kontakten med og oppfølgingen av kundene våre på Vestlandet.
  • Kontraktsoppfølging, salgsrettet møtevirksomhet og relasjonsbygging med nåværende og nye kunder både innen settefisk og matfisk.
  • Salg og kunnskapsformidling knyttet til vaksiner/legemidler, SuperSmolt, fiskehelse- og miljøtjenester.
  • Aktiv deltakelse og jobbing i selskapets tverrfaglige team for å gi kundene våre helhetlige og gode råd om optimalisering av produksjon, fiskehelse og fiskevelferd.

Kvalifikasjoner og egenskaper

  • Vi søker en positiv, engasjert og faglig dyktig person med interesse og hjerte for havbruksnæringen.
  • Høyskole/universitetsutdanning og/eller arbeidserfaring fra havbruksnærigen.
  • Kunnskap og helst erfaring fra salg og markedsføring er ønskelig, men intet absolutt krav da full opplæring vil bli gitt.
  • Kommersiell legning er et gode, og du bør ha et iboende ønske om å alltid sørge for fornøyde kunder.
  • Løsningsorientert, kreativ og dyktig i forhandlinger.
  • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

Konkurransedyktig lønn og øvrige betingelser.

God forsikrings- og pensjonsordning

Opplæring, oppfølging og svært gode utviklingsmuligheter

Et kompetent, innovativt og godt arbeidsmiljø med ambisjoner om å utgjøre en positiv forskjell for kundene våre.

Send din søknad her

SalmonJobs
STIM
STIM

Søknadsfrist: 25.08.2019
Sted: Bergen

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om stillingen rettes til salgssjef Karl Ove Reinsnes.

Tlf: 416 77 778

E-post: karl.ove.reinsnes@stim.no