Gå til innhold
Annonse

Ressurskoordinator

Bærekraftig mat til alle er vår visjon. Den er tuftet på FNs bærekraftmål og skal ligge til grunn for alt vi gjør. Som et anvendt og næringsrettet forskningsinstitutt jobber vi målrettet med forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser fra hav og land.

Nofima er organisert i tre divisjoner som forsker for alle matnæringer. I mange prosjekter jobber vi på tvers av divisjonene Akvakultur, Sjømat og Mat for å tilføre kundene den beste matnyttige kunnskapen.

Tverrfaglighet gjør også arbeidshverdagen mer spennende og givende for den enkelte ansatte. Vi sier ofte at vår forskning skal gjøre fremtidige generasjoner stolte.

Vårt hovedkontor er i Tromsø, og vi har forskningsavdelinger i Sunndalsøra, Bergen, Stavanger og Ås. Vi er omkring 390 ansatte og tilbyr konkurransedyktige betingelser, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Om stillingen

Nofima på Sunndalsøra har ledig en nyopprettet stilling som ressurskoordinator. Stillingen inngår i forskningsstasjonens ledergruppe og rapporterer til leder. Forskningsstasjonen for bærekraftig akvakultur på Sunndalsøra er en av Europas største innen akvakultur, og vi driver spennende forskning innen ernæring, fiskevelferd- og helse, tidlige livsstadier hos marin fisk, avl og genetikk, vannkvalitet og resirkulering (RAS).

Vi driver forskning på flere arter; laks, ørret, rognkjeks og berggylt og kveite. Vi har et nytt og svært moderne forskningsanlegg for bruk av resirkulert vann som er Norges eneste storskala forskningsanlegg på dette feltet og vi har en ny forsøkshall for marine arter.


Kvalifikasjoner

  • Høyskoleutdanning eller master i prosess, akvakultur eller tilsvarende. Manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant praksis
  • Praktisk erfaring fra prosess- og produksjonsplanlegging, gjerne også RAS
  • Gode kunnskaper innen Office programmer som Word, Excel og PowerPoint samt digitale systemer (eks web/hjemmesider).
  • God muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
  • Gode lederegenskaper og evne til å kommunisere og arbeide i team
  • Evne til å arbeide systematisk og målrettet


Hovedarbeidsoppgaver vil være

  • Planlegging og ressursutnyttelse av stasjonens fisk-, forsøks- og vannressurser
  • Budsjettering og planlegging av forsøk sammen med forskere og stasjonens øvrige personal
  • Datafangst og dokumentering av kvalitet på forsøksfisk


Vi tilbyr

Nofima arbeider innenfor mange spennende områder og vi har et profesjonelt, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø.Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjons og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid, og et spennende og variert arbeid i et internasjonalt miljø.

Akvadivisjonen er et sterkt fagmiljø som dekker alle ledd i den verdikjeden som akvakulturindustrien representerer. Sunndal kommune er en flott kommune med gode barnehage-, skole- og kulturtilbud. Kommunen har også en fantastisk natur med mange muligheter for frilufts-interesserte. Noe reisevirksomhet må regnes med.

Vi ber om at vitnemål lases opp i vitnemålsportalen. www.vitnemålsportalen.

SØK HER

 

SalmonJobs
Nofima AS
Nofima AS

Søknadsfrist: 26.01.2020
Sted: Sunndalsøra

Kontaktinformasjon:

Leder for forskningsstasjonen
Synnøve Helland
Tlf +47 934 18 912