Gå til innhold
Annonse

Røkter matfisk

ARNØY i Troms er en naturperle med gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, både i fjellet og til sjøs. Samtidig som man kan bo og leve nært naturen, er det kort reisetid til tettstedene Skjervøy og Storslett.

ARNØY LAKS AS er et lokalt eid havbruksselskap på Lauksletta i Skjervøy kommune. Bedriften har fire oppdrettskonsesjoner, en årlig produksjon av om lag 5000 tonn laks, og omsetter med dette for om lag kr 280 mill. pr. år. Bedriften har i tillegg datterselskapene Elvevoll Settefisk AS og Arnøy Laks Slakteri AS, og er med dette integrert fra settefisk til slakteri.  


Den ansattes ansvarsområder vil være:

  • Produksjon av laks i sjø – daglig fôring, røkting og stell av fisken 
  • Gjennomføre ettersyn og vedlikehold av oppdrettsinstallasjoner
  • Utdanning innenfor havbruk eller fiskeri
  • Erfaring fra havbruksnæringen
  • Erfaring fra andre maritime næringer

Ønskede kvalifikasjoner vil være:

  • Utdanning innenfor havbruk eller fiskeri
  • Erfaring fra havbruksnæringen
  • Erfaring fra andre maritime næringer

Søkere bør disponere bil. Det må forventes en viss overtid og deltakelse i vakt-/turnusordning. Lønn etter avtale.

SalmonJobs
Arnøy Laks AS
Arnøy Laks AS

Søknadsfrist: 12.08.2018
Sted: Lauksletta, Skjervøy kommune

Kontaktinformasjon:

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til
Daglig leder Håvard Høgstad på  916 74 307 eller
Maritim leder Jostein Bentsen på  977 64 611.

Søknad med CV sendes til:
havard@arnoylaks.no