Gå til innhold
Annonse

Salssjef Havbruk Sør

PLANY AS er ein leiande leverandør av innovative løysingar basert på tekniske tekstilar til havbruk, landbruk og maritim industri. Bedrifta er lokalisert i Gursken i Sande kommune og har i lengre tid hatt ei god utvikling og vekst, spesielt innan havbruk. PLANY AS har ein sterk posisjon i sine marknader og ein klar strategi om fortsatt lønsam utvikling og vekst. For å fortsette veksten treng vi fleire motiverte og dyktige medarbeidarar.

VIL DU VERE MED Å UTVIKLE PLANY VIDARE?

Salssjef Havbruk Sør

Salssjefen vil jobbe tett med administrerende direktør, salssjef havbruk nord og resten av salsteamet med oppfølging av eksisterande og utvikling av nye marknader innan havbruk i Norge og internasjonalt.

Vi søkjer ein framoverlent person som blir motivert av å oppnå sal gjennom planmessig og langsiktig arbeid og relasjonsbygging. Den vi ser etter bør fortrinnsvis kunne vise til internasjonal erfaring og resultat innan sal, men god kompetanse innan havbruk og rette personlege egenskapar og innstilling kan kompensere for mangel på salserfaring. Kontorstad etter avtale.

Send søknad merka «Salssjef» med CV innan 31. oktober til post@plany.no

SalmonJobs
Plany AS
Plany AS

Søknadsfrist: 31.10.2018
Sted: Etter avtale

Kontaktinformasjon:

For nærare opplysningar om stillinga som Salssjef Havbruk Sør

kan du kontakte

administrerande direktør

Jan Erik Våge Klepp

Tel: 986 96 040