Gå til innhold
Annonse

Seksjonssjef Bodø

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 450 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Om stillingen

Har du en genuin interesse for norsk fiskerinæring og forvaltning av våre fiskeressurser? Vil du være med å utvikle framtidens ressurskontroll? Vi har ledig stilling som Seksjonssjef for ressurskontrollseksjonen, region Nordland med kontorsted i Bodø.

Hovedaktiviteten ved ressurskontrollseksjonen er kontroll og tilsyn knyttet til havressursloven. Dette innebærer at vi følger fisken fra kaikanten og videre ut i verdikjeden.  Vi kontrollerer først og fremst aktiviteten til fiskefartøy og fiskeindustri. Turistfiske og fritidsfiske faller også inn under vårt ansvarsområde.  Seksjonen har et regionalt samarbeid med en rekke andre tilsynsetater, og bidrar også i en rekke nasjonale faggrupper og samarbeid. Seksjonen har for tiden 14 medarbeidere fordelt på 4 kontorsteder i Nordland. Seksjonen har førsteinspektør som organiserer og planlegger det operative kontrollarbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og administrativ ledelse av ressurskontrollseksjonen
 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • Deltagelse i relevante interne og eksterne faglige fora

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innenfor relevante fagområder, for eksempel fiskerifag, juss, samfunnsvitenskap eller ledelse.  Gode dokumenterte lederegenskaper og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Minimum 3 års erfaring fra offentlig forvaltning
 • Det legges vekt på god kjennskap til norsk fiskerinæring generelt og norsk fiskeriforvaltning spesielt
 • Beherske norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig

Krav til personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • Lagspiller
 • Utviklingsorientert og evne til å motivere medarbeiderne
 • Høy grad av integritet og god rolleforståelse  
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Stilling som seksjonssjef, lønnet mellom brutto kr 660 000,- til brutto kr 734 000,- pr. år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlig kvalifiserte søkere kan det vurderes høyere lønn
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, og mulighet til å påvirke utviklingen av Norge som verdens beste sjømatnasjon
 • Et faglig kollegium med stort engasjement for norsk sjømat
 • Gode arbeidstidsordninger og muligheter for lån i Statens Pensjonskasse

Seksjonssjefen inngår i regionens ledergruppe og rapporterer til regiondirektør. En del reisevirksomhet må påregnes. Stillingen krever sikkerhetsklarering. 

Send din søknad her

SalmonJobs
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet

Søknadsfrist: 21.02.2019
Sted: Bodø

Kontaktinformasjon:

Janne Andersen, regiondirektør,

telefon 957 31 922