Gå til innhold
Annonse

Senior Manager Therapeutics

PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen og en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse. Selskapet utvikler sikre og effektive legemidler til akvakulturnæringen med god miljøprofil gjennom målrettet forskning og dedikerte medarbeidere. Produksjon, administrasjon, forskning og utvikling ligger i Norge og med datterselskap i Chile, Storbritannia, Kina, Vietnam, Tyrkia, Spania, Panama og Singapore har PHARMAQ rundt 250 medarbeidere. Konsernets produkter markedsføres i Europa, Nord- og Sør-Amerika samt i Asia. For mer informasjon, se selskapets hjemmeside: www.pharmaq.com

 

Bli en del av et innovativt og spennende selskap!

Dedikerte medarbeidere i PHARMAQ utvikler sikre og effektive legemidler til den globale akvakulturnæringen.  Etterspørselen etter oppdrettsfisk er forventet å øke i tiden fremover og fiskehelse, fiskevelferd og matvaresikkerhet er i fokus. PHARMAQ er godt posisjonert for å opprettholde vår ledende posisjon og til å utvikle nye farmasøytiske produkter og innovative teknologier som bidrag til en bærekraftig oppdrettsnæringen. I 2015 ble PHARMAQ kjøpt av Zoetis, verdens største dyrehelseselskap. Dette gir oss tilgang til ny spennende teknologi, samt muligheter i nye globale markeder.

Vi søker deg som ønsker å lede en engasjert avdeling for å utvikle nye legemidler og løsninger til oppdrettsnæringen. Avdelingen arbeider tett sammen med andre faggrupper i PHARMAQ og Zoetis, og vil lede og være med i prosjektteam sammensatt av medarbeidere fra ulike fagområder.

Er du nysgjerrig på hva vi driver med og har lyst på nye og spennende utfordringer i en dynamisk og nyskapende bransje – så er PHARMAQ et godt valg!

Arbeidsområder:

 • Strategisk utvikling av farmasøytiske legemidler til bruk innenfor akvakultur, hovedsakelig mot lakselus
 • Være PHARMAQs ledende representant i samarbeidet med Zoetis R&D for identifisering og utvikling av nye legemidler
 • Lede og utvikle avdelingen ved å sikre kompetanse og ressurser samt ha personal- og budsjettansvar
 • Ansvar for oppfølging og videreutvikling av eksisterende farmasøytiske legemidler
 • Overvåke ekstern FoU innen ansvarsområdet og samarbeide med relevante nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
 • Evaluering og evt. etablering av samarbeidsprosjekter med eksterne miljøer for nye produkt- og teknologiløsninger
 • Sikre PHARMAQ-teknologi og IPR på området via egen FoU eller lisensiering/kjøp av ekstern IPR/teknologi
 • Sikre teknologioverføring fra FoU til kontraktsproduksjon
 • Delta i og lede prosjekter

Kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring
 • Erfaring fra produktutvikling og prosjektledelse, gjerne fra farmasøytisk industri
 • Mastergrad, PhD eller tilsvarende innen naturvitenskap som f.eks farmasi, kjemi, bioteknologi, fiskehelsebiologi, veterinærmedisin, marin biologi

Egenskaper vi søker:

 • Gode lederegenskaper
 • Gjennom gode samarbeids- og kommunikasjonsevner skaper du begeistring og motivasjon, samtidig er du en modig leder
 • Du evner å se det store bildet på tvers i organisasjonen, har en god forretningsforståelse, liker å være i og drive endringsprosesser.
 • Norsk og engelsk beherskes meget godt, både skriftlig og muntlig.

Bli en del av et spennende internasjonalt selskap med gode utviklingsmuligheter og betingelser i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. Arbeidssted er på Skøyen i Oslo og noe reisevirksomhet på påregnes. Våre lokaler er moderne, lyse og med på å skape en god ramme for arbeidsdagen.

 

*Ved å sende inn en søknad og CV aksepterer du at de opplysninger som du oppgir blir lagret i vår database for å kunne ta stilling til deg i våre rekrutteringsprosesser. Opplysningene vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig og maksimalt i 6 måneder. Skulle du ha spørsmål vedrørende sikkerheten rundt våre rekrutteringsprosesser, kan du kontakte oss på e-post hr@pharmaq.no. Søkeren har rett til å trekke tilbake nevnte samtykke når som helst.

SalmonJobs
Pharmaq AS
Pharmaq AS

Søknadsfrist: 27.05.2018
Sted: Oslo

Kontaktinformasjon:

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

Director Regulatory Affairs and Therapeutics
Hanne Christophersen
Telefon +47 23 29 85 40
Mobil +47 41 48 87 85

Vi gleder oss til å motta din søknad, som kan sendes med CV via e-mail til hr@pharmaq.no innen 27. mai 2018. Søknader vil bli vurdert fortløpende. Kopi av vitnemål og attester bes tatt med på intervju. Vi er et farmasøytisk selskap og vi vil kreve politiattest ved tilsetting.