Gå til innhold
Annonse

Analytiker

 

Spillfree Analytics er et start-up selskap beslutningsstøtte innen biologisk optimalisering for havbruksnæringen.  Selskapet har to produktporteføljer, hvor den ene går på beslutningsstøtte innen praktisk fôring. Vi har fokus på fôringsoperatørene, som vi jobber tett sammen med etter visjonen «Fokus på fôring, med fôreren i fokus». Spillfree har utviklet programvarer som gjør det mulig å vurdere fôringsprestasjonen på daglig nivå. 

Den andre produktporteføljen kalles «Aqua tools» og består av kost nytte modeller for ulike prosesser innen biologisk optimalisering, slik som; fôring, fôr, vaksinering, og sykdomsbehandling. Disse produktene handler om kostnad og nytteeffekten ved ulike valg av fremgangsmåter.


Vi gir kundene våre bedre lønnsomhet gjennom analyser og kunnskap. Vi har et solid kundegrunnlag, og ønsker å utvikle selskapet og produktporteføljene videre.

Vi søker derfor etter kompetansepersoner som ønsker å bidra på denne spennende reisen.

Verdiskapning innen fiskeoppdrett er i hovedsak knyttet til biologi. Man er ofte nødt til å ta beslutninger som har stor innvirkning på verdiskapningen. Dette kan være slaktetidspunkt, smoltstørrelse, utstyrskapasitet, fiskehelse, vaksiner, fôr med mer. Ofte må man støtte seg til tidligere erfaringer eller antatt beste praksis. Vi ønsker å synliggjøre biologiske og økonomiske konsekvenser av valg. Spillfree sine produkter og tjenester skal bevisstgjøre de valg som kan ha stor innvirkning på verdiskapningen. Vi søker nå en analytiker som kan hjelpe våre kunder og bidra til utvikling av et selskap med stort vekstpotensial. 

I stillingen som analytiker vil du i all hovedsak jobbe med:
 • Videoanalyser
 • Møter med oppdrettere
 • Oppfølging av kunder
 • Presentasjon av funn og råd om tiltak
 • Bidra til utvikling av selskapets produkter og tjenester
 
Vi ser etter følgende kvalifikasjoner: 
 • Praktisk oppdrettserfaring generelt og på fôring spesielt
 • Relevant utdannelse og/eller fagbrev akvakultur
 • Komfortabel med ulike dataverktøy som Office
 • Kjennskap til grensesnitt mot systemleverandører er en fordel
 
Ønskede personlige egenskaper:
 • Du er komfortabel med å arbeide som del av et team, men også å jobbe selvstendig
 • Du er hjelpsom, sosial og har tillit til kollegene
 • Du er strukturert og oppmerksom på kvalitet i det du leverer
 • Du kan snakke med hvem som helst og er komfortabel med kundekontakt 
 
Spillfree Analytics tilbyr:
 • Gode betingelser  (lønn, pensjon og forsikringsordninger)
 • En sentral rolle i et miljø med korte beslutningslinjer
 • Mulighet for å vokse sammen med selskapet
 • En spennende reise! 
 
Spillfree er en del av det inspirerende miljøet «Blåbasen», hvor mange andre bedrifter som driver med forskjellige ting innen havbruk sitter. Arbeidsmiljøet er stimulerende og trivelig.
 
SØK PÅ STILLINGEN          
 
 
 
 

Arbeidssted: Blåbasen i Trondheim, men noe reising vil forekomme.
 
SalmonJobs
Spillfree AS
Spillfree AS

Søknadsfrist: 29.06.2019
Sted: Blåbasen i Trondheim

Kontaktinformasjon:

Yngve Kruse
kruse@mindmap.as – 99 39 37 07