Gå til innhold
Annonse

Tekniker/mekaniker

Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks søker en strukturert person med kompetanse innenfor teknisk og mekanisk område, samt erfaring/ kompetanse med lagerstyring. 

Selskapene produserer laks som matfisk i Ibestad, Gratangen, Harstad og Kvæfjord.

I forbindelse med vår økende virksomhet, trenger vi en person som kan ha ansvar for oppfølging av særlig lager og kai på Engenes i Ibestad kommune.
Stillingen vil kreve at en er strukturert og kan samarbeide, men også være selvstendig og selvgående.

Den som ansettes bør ha kompetanse på følgende område:

• Lagerstyring og logistikk, vi har veldig mye utstyr som må følges opp og lagres i nytt lagerbygg ved Engenes. Her inngår orden og oversikt på lager, samt all styring av utstyr over kai via båt, både til og fra lokaliteter.

• Ansvarlig for oppfølging på renhold og ryddighet av både lager og kaier / maskiner og utstyr. 

• Må ha kompetanse til å kunne utføre grunnleggende vedlikehold slik som olje og filterskifte, feilsøking, smøring og oppfølging av traktor, truck, teleskoptruck m.m.

• Bør ha sertifikat til Traktor og truck samt kunne håndtere maskiner, utføre brøyting og strøing vinterstid samt flytting av utstyr o.l. etter behov i hverdagen.

• Grunnleggende kompetanse til å kunne skru på elektrisk og mekanisk utstyr.

• Kunne bistå med kompetanse og hjelp mot våre lokaliteter på sjø ved behov for teknisk eller mekanisk kompetanse.

• Håndtere inn og utgående gods.

• Ansvarlig for å forhandle avtaler på innkjøp samt komplettere lagerbeholdning etter eget oppsett.

• Oppfølging av reklamasjoner i vårt system.

• Eget kontor og nødvendig utstyr vil bli gitt i forbindelse med nytt lager ved Engenes.


Det er en fordel om en har kjentskap til hvordan oppdrettsnæringen drives, men ingen krav.
Det stilles ikke krav til utdannelse, men det er ønskelig med tidligere erfaring innenfor ovenfornevnte områder, om ikke nødvendigvis samtlige. 

Stillingen rapporterer til driftssjef for Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks og har normal arbeidsdag. Selve ansettelsen vil formelt være hos Kleiva Fiskefarm as med Engenes som base. Dette er en ny type stilling hos oss der vi sammen må "gå veien" slik at vi finner en fornuftig balanse i arbeidsdagen til å dekke de områder vi først og fremst ser som viktige.

Send din søknad her

Hjemmeside

SalmonJobs
Gratanglaks/Kleiva Fiskefarm
Gratanglaks/Kleiva Fiskefarm

Søknadsfrist: 31.01.2019
Sted: Engenes

Kontaktinformasjon:

Marius Arvesen 
mob: +47 416 22 629