Gå til innhold
Annonse

Hatchery manager - tarebiolog

Seaweed Energy Solutions AS (SES) er en pioner innen dyrking av tare til produksjon av mat, fôr, bioenergi og andre produkter. Med Norges store uutnyttede havområder er dyrking av havet for produksjon av plantebiomasse en stor mulighet for en ny grønn næring i Norge. SES har gjennom 10 år vært en ledende aktør innen utviklingen av denne nye og spennende næringen og har gjennomført flere store F&U-prosjekter og er nå på vei inn i kommersiell skala. 

 

Vi har nå en ledig stilling som "Hatchery manager" som skal lede driften og videreutviklingen av klekkeriet i Trondheim. Vi søker her etter en dyktig og engasjert biologi som ønsker å være med oss på den spennende ferden videre. 
 

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av produksjonen i tareklekkeriet i Trondheim
 • Daglig håndtering av operasjonelle og praktiske utfordringer
 • Biologisk ansvarlig for klekkeriet, med ansvar for videreutvikling av protokoller og dyrkingsteknikker
 • Salg av kimplanter til eksterne dyrkere og oppfølging av kunder
 • Deltagelse i nasjonale og internasjonale F&U-prosjekter
 • På sikt ansvar for utvikling av avlsprogram for tare
 • Deltagelse i feltarbeid og innhøsting på Frøya

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • MSc eller Phd innen marinbiologi eller akvakultur (fortrinnsvis innen makro- eller mikroalger)
 • Minimum 3 års arbeidserfaring (gjerne innen akvakulturproduksjon eller marinbiologisk forskning)
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, samt evnen til å jobbe i et internasjonalt og multidisiplinært arbeidsmiljø

Personlige egenskaper: 

 • Høy arbeidskapasitet
 • Svært gode analytiske og faglige evner - høyt faglig ambisjonsnivå - grundig og nøyaktig
 • Fleksibel - god omstillingsevne og håndterer uforutsigbarheten det medfører å jobbe med en biologisk produksjon som er under utvikling
 • Ikke redd for praktiske utfordringer eller å "ta i et tak"
 • Lederegenskaper - organisatoriske evner
 • Samarbeidsvillig og glad i å jobbe i team
 • Høyt motivert for å være med på utviklingen av en ny og spennende næring

Vi tilbyr: 

 • Fast 100 % stilling
 • Muligheten til å være med fra tidlig fase i ny næring med stort vekstpotensial
 • Viktig rolle i et lite og innovativt firma
 • Hektiske og variert arbeidsmiljø - aldri en kjedelig dag på jobb!
 • Spennende arbeidsoppgaver som løses i nært samarbeid med engasjerte kollegaer
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling

 

SES er en liten bedrift i rask utvikling og har per i dag 7 ansatte i Trondheim, Oslo og Portugal. Vi er et internasjonalt og entusiastisk team med ulike fagbakgrunner som dekker biologi, marin teknologi og forretningsutvikling og har nært F&U-samarbeid med bl.a. SINTEF, NTNU og NMBU. I vår forskningslab og pilotklekkeri i Trondheim jobber vi med pilotskala produksjon av kimplanter og videreutvikling av metoder for klekkeriproduksjonen. Vi har et anlegg for dyrking av tare i sjø på Frøya og jobber også med prosessering og salg av tare. På sikt er det et mål å utvikle et avlsprogram for tare.


 

SalmonJobs
Seaweed Energy Solutions AS
Seaweed Energy Solutions AS

Søknadsfrist: 25.03.2018
Sted: Trondheim

Kontaktinformasjon:

Søknader sendes på mail til funderud@seaweedenergysolutions.com innen 26. mars.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen ta kontakt med daglig leder Jon Funderud på mailadressen over.