Gå til innhold
Annonse

Vi søker flere medarbeidere

Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne spennende løsninger på flere utfordringer som fortsatt ligger foran oss innen havbruk i inn- og utland. Aquastructures AS ble stiftet i 2002, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø, Tromsø og Alta.

Aquastructures er ledende på tekniske analyser innenfor belastninger på, og strukturell respons av, oppdrettsanlegg og andre marine konstruksjoner. Vi leverer fortøyningsanalyser iht. NS9415 og global- og lokalanalyser på konstruksjoner. I tillegg utfører vi strøm- og bølgeberegninger for havbrukslokaliteter.

Vi er et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415 / NS 9416. Firmaet sertifiserer oppdrettsanlegg, produkter og produsenter av komponenter for både sjø- og landbasert oppdrettsindustri.

Aquastructures eier og videreutvikler programvaren AquaSim. AquaSim analyserer samvirke mellom stive og fleksible konstruksjoner i tidsdomene med ulike tverrsnitts- og elastiske egenskaper. Dette gjør AquaSim til det beste alternativet for beregning av komplekse konstruksjoner med fortøyningsliner og notpanel. Programmet lisensieres ut til kunder innen flere bransjer i inn- og utland.

 

Vi søker flere medarbeidere

Pga. økende oppdragsmengde søker vi nye medarbeidere til et av våre kontorer Arbeidsoppgaver kan innbefatte ett eller flere av følgende områder:

  • Produktsertifisering, dokumentasjonsgjennomgang og produksjonsoppfølging
  • Analyser og designverifikasjon av utstyr og systemer for havbruk og andre næringer

Stillingene vil innbefatte ansvar for egen kundeportefølje og det må påregnes en del reising.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

Bakgrunn fra havbruksnæringen og/eller utdanning innen marinteknologi / konstruksjonsfag.

Det vil bli lagt vekt på følgende hos søker:

  • Teknisk innsikt
  • Kunnskap om statikk, materialer og fabrikasjon
  • God formidlingsevne muntlig og skriftlig
  • Selvstendig / systematisk / strukturert / løsningsorientert
  • Stå-på-vilje

 

Vi tilbyr:

  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Fleksibel arbeidstid
  • Godt arbeidsmiljø


Arbeidssted: Etter nærmere avtale - i ett av våre avdelingskontor i Norge. Det må påregnes et tidsbegrenset opphold på vårt hovedkontor i Trondheim i en opplæringsfase.

Søknadsfrist: 4. Februar 2019

 

Søknad med CV sendes: mail@aquastructures.no

SalmonJobs
Aquastructures
Aquastructures

Søknadsfrist: 04.02.2019
Sted: Trondheim

Kontaktinformasjon:

Marit Opheim Tlf: 73 83 17 47