Foto: MSD.
Foto: MSD.

Færre fisk ble vaksinert i 2016

Det ble solgt 14 millioner færre doser flerkomponentvaksine i 2016 enn i 2015.  Dermed er det nedgang for andre året på rad. Salget av PD-vaksine steg grunnet økt bruk i Trøndelag. Det skriver MSD i en vaksinekommentar.

Publisert

Det ble solgt 302,7 millioner doser flerkomponentvaksine for året som helhet, mot 316,7 millioner doser i 2015.

- Vi ser at flere produserer stor smolt, og det gjør at antallet fisk har blitt lavere enn foregående år, sier produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.

Hun forteller at det er andre året på rad med nedgang i Farmasts oversikt over vaksinesalg.

- Går vi to år tilbake, til 2014, endte flerkomponentsalget i Norge på knappe 320 millioner doser. På disse to årene har vi dermed fått en nedgang i segmentet for flerkomponenter på 5%.

Nedgang i desember

Den nedadgående trenden fra november fortsatte også inn i desember. Salget av flerkomponentdoser til laks denne måneden endte på 8.475.000 doser, en nedgang på 44% fra desember 2015 da 14,9 millioner doser ble omsatt.

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot PD.

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene, da ILA-vaksiner ikke blir registrert i Farmastat.

Økt PD-vaksinering i 2016

Salget av vaksiner mot pancreas disease var svakt i årets siste måned

- Kun knappe 3 millioner PD- vaksiner gikk ut, og vi skal tilbake til desember 2012 for å se like lave tall for denne måneden, forteller Ingebjørg Sævareid.

Hun legger til at trenden for kjøp av vaksine mot pankreassykdom er noe endret fra 2015. Det skyldes dels muligheten for å stikke fisken èn gang fremfor to, og dels ønsket om å produsere stor fisk. Mye av vekstpotensialet hentes ut før fisken vaksineres, derfor er det både færre og større individ som vaksineres.

I hele 2016 ble det solgt 111 millioner PD-doser mot knappe 107 millioner PD-doser i 2015.

- Trønderne skal kreditteres for denne økningen. Rundt 8 millioner PD-doser ble solgt til området der vaksinasjon mot PD ikke er implementert i bekjempelsesstrategien mot spredning av Pancreas Disease, altså SAV2-området nord for Hustadvika, sier Ingebjørg Sævareid.

Vaksinering er blant de viktigste metodene for å begrense sykdom, og MSD Animal Health har derfor i flere år vært kritisk til at dette viktige virkemiddelet ikke har vært brukt for å stoppe spredning i Trøndelag.

- Økt bruk av PD-vaksine i Trøndelag er gledelig. Vårt råd ved alle virussykdommer er å vaksinere hele populasjonen for å begrense utbredelse av sykdom. Det gjelder både for mennesker og dyr. Virusvaksiner fungerer annerledes enn bakterievaksiner, og det er meget viktig at så mange som mulig vaksineres for å oppnå såkalt flokkimmunitet. Den nye ettstikk-vaksinen har en rekke forbedringer fra første PD-vaksine, men også den fungerer best når en betydelig andel av fisken vaksineres, forteller Ingebjørg Sævareid.

For resten av Sør-Norge ble det en liten nedgang i PD-vaksineringen fra tidligere år. Storsmolt-produksjonen er trolig noe av forklaringen.