Villfanget leppefisk på teine. Foto: Tonje K Sørdalen.
Villfanget leppefisk på teine. Foto: Tonje K Sørdalen.

Pengene ruller inn av leppefisk-fangstene

Tre uker etter at fisket etter leppefisk åpnet lengst nord, er det fanget leppefisk for 9,9 millioner kroner, og lakseoppdretterne betaler godt for lusespiserne. I forrige uke nådde berggylten en snittpris på svimlende 32 kroner stykk .- Det er et lønnsomt fiske, forteller Willy Godtliebsen, omsetningssjef i Norges Råfisklag.

Publisert

Ifølge Norges Råfisklag som dekker det nordligste distriktet fra Vevang i sør til Meløy i Nord, ble det i fjorårets sesong fanget leppefisk for nesten 43 millioner kroner fordelt på 120 fartøy. Rundt 40 av fartøyene fisket for over en halv million kroner.

- Det er bra mange som deltar i fisket og slik vi ser det blir det viktigere for hvert år som går. Vi ser også at det kommer stadig nye fiskere til da det er et lønnsomt fiske, forteller Willy Godtliebsen til kyst.no.

Les også: Har spesialutviklet nytt fangstredskap for leppefisk

Han forteller videre at siden fisket startet 25 juli, for tre uker siden, har det blitt solgt nær 23,5 tonn leppefisk til en verdi av 9,9 millioner kroner.

- Fiskerne tar vanligvis pris per stykk, og berggylten den som nådde høyeste pris på 32 kr stykk i snitt i forrige uke. Grønngylte hadde en snittpris på 12 kroner stykk. Prisene varierer fra 10 til over 30 kroner stykk og prisene på de ulike artene varierer også fra fisker til fisker da man ikke har innført minstepris. Fiskerne fastsetter pris etter avtale med oppdretterne som kjøper fisken.

Fagstet over 23 tonn

Fangstsesongen i området varer normalt fra august til november, og det er innført en kvote på fire millioner fisk.

Les også: Bekymret for «Texasfiske» -Kan føre til stopp i fangst av leppefisk

- Foreløpige tall viser at det er fangstet mest bergnebb (11 tonn) til en verdi av 5, 6 millioner, berggylte (6,1 tonn) til en verdi av 1,6 millioner og grønngylte (6 tonn), en verdi av 2,7 millioner, sier han til kyst.no.

Fartøytypen som benyttes er ofte små åpne båter på med påhengsmotor. Leppefisken fanges med teiner og oppbevares levende i tanker ombord i fartøyene, før den selges levende til oppdrettsanleggene.

- Det er nyttig for laksenæringen at de får en miljøvennlig avlusing, og vi ser for det meste lokalt kjøp og salg. Noe bruk av brønnbåter som samler opp store mengder fisk og frakter over avstander forekommer også, legger han til.

Skyhøy kilopris

Kiloprisen på lusespiserne er også enormt høy og har etter kyst.nos erfaring foreløpig økt siden i fjor.

- Vi finner ikke noen tilsvarende kilopris på annen fiskesort. Kanskje på rognkjeks, da denne også er ettertraktet, sier omsetningssjefen.

For bergnebb er kiloprisen siden start av fisket på 494 kr kiloet, grønngylte 450 kr kiloet og berggylte 263 kr kiloet, men ifølge Godtliebsen kunne fisket vært bedre.

-  Det har vært et dårligere fiskeri nå i startfasen enn i fjor, og mye skyldes noe lavere temperaturer. Men det er forventninger om høyere temperaturer fremover og med høye temperaturer får vi også ett godt fiske, konkluderer han.

Totalfangsten av leppefisk både fra Skagerrak, Vestlandet og Nord ligger nå på nær syv millioner av totalkvoten på 18, og oppdateres jevnlig på Fiskeridirektoratets hjemmesider.