Om oss - kyst.no

Kyst.no er eid av Norsk Fiskeoppdrett AS, et produkt i Oceanspace Media AS.


I 2000 lanserte vi nettstedet www.kyst.no. Siden har vi hatt en svært positiv utvikling, og satsingen er godt innarbeidet i markedet som en ledende nyhetsformidler og leverandør til norsk havbruksnæring.


Innholdet på Kyst.no er styrt av redaksjonen, og er tilknyttet og underlagt norske medieorganisasjoner og deres presseetiske regelverk som «Vær varsom plakaten» og «Redaktørplakaten».


Kyst.no er gjennom Norsk Fiskeoppdrett AS medlem av Norsk Redaktørforeningen og Mediebedriftenes landsforening.