Volumet i lasterommet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk.

Overleverte nytt fartøy til Sølvtrans

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 15. januar brønnbåten «Ronja Evolution» til Sølvtrans. 

Publisert Sist oppdatert

Aas Mek. skriver i en pressemelding at dette er 38. nybygget de har gleden av å levere til Sølvtrans over en periode på vel 25 år. 

- Dette er det sjette, av 7 nybygg, i en serie av 3000 m³ - fartøy vi har i ordre til Sølvtrans.

Om fartøyet:

  • Lengde o.a : 76,96 m
  • Bredde : 17,80 m
  • Dybde i riss : 5,90 m
  • Lasteromskap. : 3000 m 3
  • Servicefart : 13 knop

Sølvtrans har over 35 fartøy i drift, som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada og Tasmania. 

Tilpasset transport av smolt

Nybygget er av verftets eget design av type AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 m 3 fordelt på 2 fisketanker. 

- Dette er et design med lavt dyptgående i forhold til lastekapasiteten. Spesielt tilpasset for transport av smolt og med anløp ved smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dyptgående.

Videre opplyser Aas Mek. at fartøyet er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. 

- Ronja Mistral er en dedikert smoltbåt som er utstyrt med et egenutviklet og patentert lastesystem for skånsom og effektiv sortering og nøyaktig telling av smolt.

Båten er utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system, med kapasitet som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport. Med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

450 tonn levende fisk

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjøre det langt tryggere for mannskapet å ferdes på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Lasteromsvolumet er på 3000 m 3 som gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Skipet er utstyrt med messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom.

Båten er arrangert med CO₂ luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2 produksjon og innblandings system for oksygenering av vannet under lukket transport, ferskvannsbehandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken. System for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, ferskvanns behandling, smolt lasting o.l.

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

Les flere detaljer om fartøyer her.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten.