Sølvtrans i Ålesund har kontrahert to nye brønnbåter for bygging hos Aas Mek. Verksted på Vestnes. Foto: Sølvtrans

Sølvtrans kontraherer to nye brønnbåter

Sølvtrans har kontrahert to nye brønnbåter hos Aas Mek. Verksted i Vestnes kommune for levering i 2024.

Publisert Sist oppdatert

Disse nye båtene inngår i det investeringsprogrammet som rederiet har lagt opp frem imot 2025, og er nummer 6 og 7 av en serie brønnbåter på 3000 m3 fra Aas Mek. Verksted. Båtene er planlagt levert i 2024.  

- Vi er glad for at vi nå har undertegnet nok en kontrakt med Aas Mek. Verksted om bygging av to nye brønnbåter. Disse båtene blir et verdifullt tilskudd til vår etter hvert omfattende flåte. Vi har bygget mange av våre brønnbåter hos Aas mek. Verksted gjennom årene, og vi har hatt et svært godt samarbeid med verftet for å utvikle disse kompliserte og effektive brønnbåtene, sier daglig leder Roger Halsebakk.

- For oss i Sølvtrans er det viktig å bygge de beste og mest innovative brønnbåtene av den høyeste kvaliteten og de beste fiskehåndteringssystemene. Når vi i tillegg klarer å kombinere dette med en lokal verdiskaping og sikre viktige arbeidsplasser i distriktet, så er dette en vinn, vinn situasjon, fortsetter Roger Halsebakk.

Fiskevelferd i fokus

Driftssjef Robin Halsebakk sier Sølvtrans bygger sine båter lokalt all den tid at det er nettopp der de finner den rette kompetansen, kvaliteten og leveringssikkerheten som de stiller strenge krav til overfor verftet og utstyrsleverandørene. 

- For oss i Sølvtrans så står fiskevelferd og biosikkerhet i fokus. Derfor skal vi ha det beste fiskehåndteringsutstyret ombord og dette skal håndteres av våre svært kompetente sjøfolk som vi i all hovedsak rekrutterer i Norge. sier driftssjefen.