Anders Karlsson-Drangsholt (Bellona, t.v.), Anne Hilde Midttveit (Lerøy) og Lars Wasa Andersen (ABB) diskuterer studien for lakse- og ørretproduksjon i sjø uten utslipp av klimagasser, NOx og SOx. Foto: NTB.

ABB, Bellona og Lerøy etablerer studie for økt bærekraft i havbruk

ABB, Bellona og Lerøy melder de samarbeider om en studie som skal bidra til at havbruksnæringen blir mer klima- og miljøvennlig gjennom økt bruk av elektriske løsninge,r ved produksjon av laks og ørret i sjø.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Sjømatnæringen blir stadig viktigere for Norge og matforsyningen generelt, med perspektiver for en mangedobling av produksjon av laks og ørret i sjø de nærmeste tiårene. Derfor er det vitalt å øke industriens bærekraft, blant annet ved å redusere utslipp av klimagasser, NOx og SOx, sier Borghild Lunde, leder i divisjon Industrial Automation i ABB i en pressemelding.

- Det er store utslippskutt å hente i oppdrettsnæringen. Både fôrflåter, arbeidsbåter, notvaskere og annet utstyr som i dag drives av dieselaggregater, kan elektrifiseres og bli utslippsfrie. Det vil spare klimaet og gi de ansatte et bedre arbeidsmiljø. Vi er glade for at ABB og Lerøy vil bidra til å løfte sjømatindustrien inn i framtida, sier Bellona-leder Frederic Hauge i meldingen.

Studien vil sette søkelys på reduksjon av aktuelle gassutslipp til sjøs som stammer fra forbrenningsmotorer og aggregater, og vil blant annet inneholde:

  • erstatning av aggregater med strøm fra land og/eller batterier på fôrflåtene
  • lademuligheter for elektriske båter
  • elektrifisering av båtparken
  • kabeltilkobling eller batteri for drift av notvaskere og annet utstyr som drives av aggregater
  • strømtilførsel til avlusingsflåter og –utstyr
  • annet driftsmateriell som i dag bruker aggregater til kraftproduksjon

Studien vil også dekke andre muligheter som åpner seg ved elektrifisering, for eksempel HMS, økonomi og mulighet for høyere automatiseringsgrad gjennom økt digitalisering med tilkobling via fiberoptiske kabler til landbaserte driftssentraler.

- Elektrifisering kan også bidra til reduserte produksjonskostnader og bedre HMS, gjennom bortfall av eksos, støy og vibrasjoner fra fossildrevet utstyr. Dette blir en visjonær studie som går lenger enn landstrømstilkobling til fôrflåtene og vil også være et bidrag til bransjens omdømmebygging, forteller Borghild Lunde i ABB.

Resultatene i studien vil bli presentert for bransjen i løpet av høsten 2017.