Deltagerne ved oppstartsmøte 14.2.2017 ombord på skonnerten IDEAL i Kristiansund. (Fra venstre): Vidar Johnsen (Møre Maritime), Per Olav Blikås (MacGregor Norway), Johnny Valle (MacGregor Norway), Leif Magne Sunde (SINTEF Ocean), Jonas Nordin (MacGregor Norway), Andreas Myskja Lien (SINTEF Ocean), Aleksander Handå (SINTEF Ocean), Jarl Gjønnes (Orkel), Olav Otterlei (Abyss Aqua), Bjørn Egil Asbjørnslett (NTNU), Maria Thorsell (MacGregor Norway), Andreas Bekkevoll (SINTEF Ocean), Lasse Rindahl (Mustad Autoline), Asle Tomren (Polyform), Svein Knudtzon Waagbø (Møre Maritime) og Johan Bergman (MacGregor Norway). Klaus Hoset (Stranda Prolog) er ikke med på bildet. Foto: Sintef Ocean.

God start for prosjektet Taredyrkningsfartøy2020

14.februar 2017 var det Kick-off møte i Kristiansund for deltakerne i prosjektet Taredyrkingsfartøy 2020, der hovedmålet er å utvikle et framtidsrettet konsept for et taredyrkingsfartøy, kommer det frem i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Representanter fra alle partnerne var til stede for å bli bedre kjent og diskutere veien videre. Prosjektet vil være viktig for å bygge opp industriell taredyrking til en lønnsom industri. De første oppgavene i prosjektet vil være å analysere marked og behov, samt definere krav til fartøyet, skriver Sintef Ocean i en pressemelding.

En illustrasjon av tarefartøyet. Illustrasjon: Sintef Ocean.

Prosjektet skal etablere verdens første, rendyrkede fartøykonsept for industriell taredyrking og fartøyet skal tjene alle faser innen taredyrking.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle framtidsrettet konsept for taredyrkingsfartøy, inkl. fartøydesign, håndteringsteknologi og dekksutrustning, og løsninger for lagring og kvalitetsbevaring av tare som muliggjør industriell og høykapasitets taredyrking, på en sikker, effektiv og kvalitetsbevarende måte.

Delmål:

  • Definere anvendelsesområder til taredyrkingsfartøy, inkl. operasjon på lokaliteter, samt multi-rolle løsninger, for å sikre jevn kontantstrøm og unngå nedetid.
  • Utvikle fartøydesign som er spesialisert, men med fleksibilitet for håndtering av ulike typer taredyrkingsanlegg.
  • Utvikle mest mulig automatiserte og mekaniserte håndteringsløsninger for effektiv og kvalitetsbevarende drift, som også reduserer risikofaktorer relatert til personell og utstyr.
  • Utvikle lagringsløsninger som gjør at taredyrkingsfartøyet skal kunne levere tareprodukter med unik kvalitet, tilrettelagt for anvendelsesområdet de skal benyttes til.
  • Sammenstille og evaluere ulike totalkonsept for taredyrkingsfartøy.