ACD Pharma har funnet bakteriofager som er effektive mot multiresistente bakterier. Avbildet er forskningsdirektør Hans Petter Kleppen i ACD Pharma. Foto: ACD Pharma.
ACD Pharma har funnet bakteriofager som er effektive mot multiresistente bakterier. Avbildet er forskningsdirektør Hans Petter Kleppen i ACD Pharma. Foto: ACD Pharma.

Havbruksforskere har funnet bakteriofager mot multiresistente bakterier

Havbruksforskning gir nytt håp for mennesker med livstruende infeksjoner. Nå har forskerteamet i ACD Pharma identifisert bakteriofager som er effektive mot multiresistente bakterier som kan gi lungebetennelse og blodforgiftning.

Publisert Sist oppdatert

Bakteriofager er naturlig forekommende virus hvis eneste oppgave er å infisere og ta livet av sine spesifikke målbakterier. Prosessen, som kan karakteriseres som naturens eget biokontrollsystem, foregår kontinuerlig overalt rundt oss og inni oss.

Nordly-selskapet ACD Pharma har i over ti år forsket på bruk av bakteriofager mot bakteriesykdommer i fiskeoppdrett, og lanserte sitt første bakteriofagprodukt for fisk i 2018. Kompetansen og teknologiplattformet selskapet har bygget opp underveis har vekket stor interesse, og ACD Pharma samarbeider nå med blant andre Universitetet i Tromsø og Karolinska Institutet i Sverige for å finne en løsning på utfordringen med antibiotikaresistente Klebsiella pneumoniae-bakterier, kommer det frem i en pressemelding. 

I NRK-programmet Ekko Samfunnspoden får lytterne være med når Hans Petter Kleppen og forskerteamet hans finner bakteriofager som er effektive mot de farlige bakteriene. Hør programmet her.

Etter 10 års forskning og utvikling på bakteriofager, i nært samarbeid med havbruksnæringen, har forskerteamet i ACD Pharma opparbeidet seg unik kunnskap om hvor og hvordan man finner bakteriofager som er egnet for medisinsk bruk. Dette arbeidet har potensielt enorm betydning, skriver selskapet. 

Ifølge Verdens Helseorganisasjon er nemlig Klebsiella pneumoniae blant bakteriene det haster mest med å finne alternative behandlinger mot. Bakterien kan blant annet gi alvorlig lungebetennelse og blodforgiftning, og med resistente varianter som ikke lenger lar seg stoppe av antibiotika, står verden nå overfor et stort problem.

Overlege Dag Berild ved Infeksjonsavdelingen på Oslo Universitetssykehus setter i programmet ord på akkurat hvor kritisk det vil være dersom antibiotikaresistensen får fortsette å bre om seg.

- Da er vi ille ute. Da blir vi bomba tilbake til før krigen hvor folk døde av vanlige infeksjoner. Men det som er like galt, er at det vi har oppnådd med moderne medisin med transplantasjoner og cellegift og sånt, det blir umulig fordi vi er nødt til å kunne behandle komplikasjonene av de behandlingene, sier han.

Hans Petter Kleppen i ACD Pharma har stor tro på at bakteriofager vil bli en viktig del av løsningen på den globale folkehelseutfordringen med antibiotikaresistens.

- Drømmen min er at vi kan produsere bakteriofager som vi kan bruke til å redusere den bruken som allerede er av antibiotika og dermed redusere resistensdannelsen, og også bruke bakteriofager til å behandle mennesker som vi ikke klarer å behandle med antibiotika på grunn av resistens.

Neste skritt i Klebsiella-forskningen er forsøk i laboratoriet, på mus, og etter hvert også mennesker.

Men det startet altså med øyeblikket der store blanke felter i Kleppens petriskål viste at bakteriofagene hans var effektive og nå i full gang med å ødelegge multiresistente klebsiellabakterier.

Samtidig er hovedfokuset for ACD Pharma fortsatt bakteriofager i oppdrett. Det arbeides med utvikling av nye bakteriofagprodukter for flere ulike bakteriesykdommer i akvakultur, og CUSTUSYRS har fortsatt en viktig rolle å spille i bekjempelsen av yersiniose.

Yersiniose skiller seg fra de øvrige sykdommene som gir dødelighet i sjø, ettersom dette er en ferskvannssykdom som deler av fiskegruppen tar med seg fra settefiskanlegget. Det er vist hvordan gjentatte lusebehandlinger, særlig ferskvannsbehandlinger i brønnbåt, kan gi en voldsom shedding og oppformering av bakterier i brønnbåtvannet, noe som så kan føre til sykdomsutbrudd med stor dødelighet.

I dag vaksineres derfor cirka 200 millioner fisk i Norge mot yersiniose før utsett.

 -Det er all grunn til å tro at vaksinen hindrer nye store utbrudd, men samtidig vet vi ikke hvor godt vaksinen virker på den andelen av fisk som potensielt allerede er infisert av bakterien på tidspunktet for vaksinering. Tradisjonelt skal det ikke forekomme vaksinering av syk fisk, fordi man vet at effekten normalt vil reduseres i slike tilfeller. Det kan derfor tenkes at vi fortsatt har en del dødelighet knyttet til bakterien, selv om den ikke skjer i form av store utbrudd, sier STIM-sjef Jim-Roger Nordly.

Han anbefaler derfor bruk av CUSTUSYRS for å holde smittenivået nede også i settefiskfasen. Bakteriofagproduktet kan blant annet tilsettes biofilteret hvor det raskt vil fjerne forekomst av Yersinia ruckeri, samt i forbindelse med sortering og bedøvelsesbad.

- I alle stressende situasjoner hvor fisken står tett får vi en oppblomstring av bakterier, og dette er en prosess som kan gå ekstremt raskt. Bakteriofagene i CUSTUSYRS slår bakterieforekomsten helt ned og hindrer utbrudd og spredning av bakterien. For å holde dødeligheten nede og fiskehelsen god gjelder det å bruke de verktøyene vi har. Bakteriofager er en billig forsikring, sier han.

ACD Pharma bygger nå verdens første legemiddelgodkjente bakteriofagfabrikk, samlokalisert med STIM sitt nye hovedkontor på Leknes i Lofoten. Bygget skal etter planen stå ferdig i desember 2021.