Mons Alfred Paulsen, advokat i advokatfirmaet Thommessen mener investeringer vil fryses, legges på is, nedskaleres og revurderes, som følge av økt beskatning på havbruksselskapene.

- En giftig cocktail for selskapene

Mons Alfred Paulsen i advokatfirmaet Thommessen mener høringsforslaget om grunnrenteskatt på havbruksnæringen vil medføre at statens andel fra næringens inntjening øker betydelig.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på havbruk fra 1. januar 2023. Forslaget sendes på høring i dag. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med lovforslag etter høringen slik at reglene kan gjelde fra og med 2023.

Mons Alfred Paulsen, advokat i advokatfirmaet Thommessen sier til Kyst.no at forslaget vil medføre at statens andel fra næringens inntjening øker betydelig.

- Fordelene når dette forslaget først kommer, for å starte der, er for det første at grunnrenteskatten er en overskuddsskatt (i motsetning til for eksempel produksjonsavgiften og formuesskatten – som for øvrig vil øke også). I tillegg er det i hvert fall en politisk fordel at de små og mellomstore aktørene skjermes noe gjennom et bunnfradrag som åpenbart vil få mest effekt for disse selskapene, forklarer han.

Betydelige konsekvenser

På den andre siden mener han det er åpenbart at når statens andel av selskapenes inntjening øker, så reduseres selskapenes andel som skulle vært brukt til investeringer.

- Investeringer som må til for å løse næringens utfordringer og skape vekst for en næring som produserer proteinrik og – ikke minst – svært miljømessig gunstig og bærekraftig mat - som det er stor etterspørsel etter i verden.

At dette får konsekvenser for selskapenes investeringsevne og – vilje mener Paulsen er selvsagt og det igjen vil få betydelige konsekvenser for selskapenes verdiskapning og for arbeidsplassene i kystdistriktene.

- At kommunene får en andel av skatteinntektene kan fort viser deg å være en dårlig byttehandel for kommunene: Kommunene er først og fremst avhengig av lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser, som åpenbart vil svekkes av denne skatten.

- Investeringer vil fryses

Advokaten mener at ser man dette i sammenheng med økt formuesskattegrunnlag og formuesskatt så er det en forholdsvis giftig cocktail for selskapene.

- Når store deler av inntjeningen må settes av til skatter uavhengig av resultatet det enkelte år kombinert med en høy beskatning når det først er overskudd utover dette vil selvsagt påvirke selskapenes risikobilde og beslutninger. Investeringer vil fryses, legges på is, nedskaleres og revurderes. Samlet sett er dette, i hvert fall slik jeg ser det, ikke bare en dårlig nyhet for næringen og for kysten, men også for Norge – i hvert fall på litt lengre sikt, sier Paulsen avslutningsvis.