Gjellescore, AGD, Amøbegjellesykdom. Foto: arkiv.

Hvor er AGD-amøben om våren?

I en perioden på senvinteren, våren og tidlig sommer, har man de siste årene ikke kunne finne Paramoeba perurans på laksen. Men like fullt har den regelmessig dukket opp på sensommeren igjen. Hvor har den vært i mellomtiden?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Pål Mugaas Jensen

Spørsmålet har fått bla forskere ved Møreforskning til å lete aktivt etter den i denne perioden. Arbeidet er utført med støtte fra FHF, og noen av resultatene ble presentert på FHF-konferansen i Bergen onsdag.

Audny Hellebø

- Vi har mistenkt at det må være et reservoar av AGD amøben Paramoeba perurans i miljøet, forklarte møreforsker Audny Hellebø.

Les også: Vil finne ut om spyling av groe kan spre AGD

Basert på PCR-data fra bl.a. Patogen Analyse, viste hun at i en periode fra sen vinter til et stykke ut på sommeren var all fisken som ble screenet, fri for amøben i denne perioden.

- Så ser vi den dukker opp igjen i prøvene på sensommeren, en tid før sykdomstegn begynner å melde seg.

Møreforskning samlet derfor inn prøver fra alt fra begroingsorganismer på merdene, biofilm, fra villfisk, sedimenter osv. fra både på og nært anlegget til lengre vekk og fikk det analysert med realtime PCR. Totalt fire prøvetakingsplasser.

- Vi har ikke klart å finne amøben, så vår mistanke til påvekst- og planktonorgansimer og biofilm er redusert. Vi fant heller ingenting i sediment, sa hun.

Der de derimot har funnet amøben har vært på leppefisk ved høyt smittepress.

- Både rensefisk og villfisk kan kanskje være et reservoar.

Men kanskje kan det vise seg at å finne et miljøreservoar blir mindre viktig, om situasjonen fortsetter slik den har vært i år. For i år forsvant ikke amøben fra laksen i merdene, antagelig på grunn av høyere temperatur.

- I år har nok laks vært et reservoar i seg selv, sa hun.

At amøben kan leve på vill fisk er det i alle fall ingen tvil om lengre. Professor Are Nylund kommenterte etter Hellebøs foredrag med en observasjon hans gruppe hadde gjort.

- Vi har funnet Paramoeba perurans på berggylte og rødnebb/blåstål fanget utenfor Universitet i Bergens marinbiologisk stasjon på Espegrend i mai og juni. Selv om det ikke er langt til oppdrettsanleggene i Hordaland, så hadde ikke denne fisken vært brukt i oppdrett Også Kjell Maroni fra FHF kunne tilføye.

- Fra Havforskningsinstituttets stasjon på Austevoll, fant men mye AGD på makrell som gikk i en av merdene, sa Maroni.