Ahlsell for deg som tar bærekraft på alvor

Ahlsell har satt seg offensive mål for å bli ledende på bærekraft og vil øke både sin egen og kundenes konkurransekraft på dette området. Det betyr at selskaper i havbruksnæringa som er offensive i sin egen miljø- og bærekraftsatsing har en naturlig samarbeidspartner i grossisten Ahlsell.

Blant de eksisterende Ahlsell-kundene finner vi Braathen Landskapsentreprenør. De er selv offensive i sin satsing på å gjennomføre prosjektene sine med så lite utslipp som mulig. Det var derfor svært passende at Ahlsells aller første levering med elektrisk lastebil var til Braathen Landskapsentreprenørs anleggsplass i Oslo. Ahlsell har som mål å benytte tilnærmet utslippsfri varelevering til alle sine kunder i hele Norge innen utgangen av 2023.

Havbruksnæringa har som kjent store ambisjoner når det kommer til miljøhensyn, både i og rundt merdene, når fisken skal transporteres – og gjennom hele leverandør- og verdikjeden. Grønnere leveranser av eksempelvis verktøy, verneutstyr, rør, pumper, ventiler og elektromateriell er derfor viktig. Dette er bare noe av det Ahlsell kan levere. I tillegg har grossisten et nasjonalt nedslagsfelt, med lokal tilstedeværelse langs hele kysten.

Braathen Landskapsentreprenør oppgraderer for tiden Klosterenga Park i Oslo. Kontrakten er på 75 millioner kroner, og miljøhensyn er vektet tungt i anbudet. Bærekraft vektes uansett tungt av anleggsgartnerne i Braathen Landskapsentreprenør – i likhet med mange lignende entreprenører i havbrukssegmentet.

Levering til anleggsplass uten utslipp
Braathen Landskapsentreprenør har kommet langt i å erstatte egne maskiner og biler med elektriske alternativer. For å tilfredsstille både sine egne og byggherres strenge miljøkrav trengte de derfor også en grossist som kunne levere uten utslipp.
— Vi har en satsing på utslippsfri drift av anleggsplasser. Siden vi i så stor grad har byttet over til elektriske maskiner selv, er det naturlig at vi påvirker videre i leveransekjeden for å fortsette å senke utslippene på prosjektene våre, forklarer avdelingsleder infrastruktur i Braathen Landskapsentreprenør, Kai Vegar Østnes.

Grønne prosjekter krever grønne løsninger

Oppgraderingene av Klosterenga Park innebærer fornyelse av vann- og avløpsledningene i området, i tillegg til at det skal konstrueres bekkeleie og bygges parkarealer og grøntområder. Prosjektet er med andre ord et viktig løft for bymiljøet i området. Da får man litt flau smak i munnen av å kjøre fossildrevne kjøretøy på, til og fra prosjektet.

— Følelsen av å jobbe på dette prosjektet er veldig god. Parken skal ferdigstilles i 2023, og når anleggsarbeid skal foregå over mange år er det veldig godt med mindre støy og mindre utslipp - det føles rett og slett «rent» ut, sier Østnes.

Utfordrer hverandre – skaper endring

Joakim Olsen Melby er regionsjef for Region Øst i Ahlsell, og har engasjert seg i arbeidet med å få på plass utslippsfri levering over tid.
— I Ahlsell ønsker vi å gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner. Vi har store ambisjoner om å kutte våre egne utslipp. Samtidig ser vi at det er vanskelig å få til store endringer alene, og derfor er det helt fantastisk med aktører som vann- og avløpsetaten i Oslo som vekter miljøet høyt i anbudet sitt. Med byggherren i ryggen kan Braathen Landskapsentreprenør utfordre oss – som igjen kan utfordre transportører, myndigheter og kjøretøyprodusenter, sier Melby Olsen.

Kai Vegar kan på sin side fortelle at Ahlsells fremoverlente holdning har vært avgjørende.
— Jeg har jobbet med Ahlsell i mange år og har et veldig fint inntrykk av folkene som jobber der. De er flinke til å finne løsninger og strekke seg lenger enn man kanskje skal forvente av en partner. På dette prosjektet var det avgjørende at vi brukte en grossist som kunne levere på nullutslipp – og dermed falt valget på Ahlsell.

Bærekraft er konkurransekraft

Han mener at Klosterenga-prosjektet kan ha stor betydning utover reduserte utslipp.
— Her er signaleffekten stor og veldig viktig. Når offentlige byggherrer vektlegger miljø kommer resten av markedet til å følge etter, og det gjelder også når vi og grossister som Ahlsell leverer på miljø. Da ser andre at det er mulig, og ikke minst at en offensiv på bærekraftsatsingen din kan gi deg økt konkurransekraft – slik det var for Ahlsell i dette prosjektet.

Joakim i Ahlsell forteller at samarbeidet med Braathen Landskapsentreprenør har vært inspirerende.
— Dette er et godt eksempel på proffer som i likhet med oss virkelig ønsker å skape endring og gjøre en forskjell i det grønne skiftet. De har kommet langt i sin satsing. I Ahlsell har vi ambisiøse mål og er godt i gang med utslippskuttene selv – og da er det flott å kunne samarbeide med kunder som verdsetter de tiltakene vi gjør.

Torbjørn Johnsen, Ansvarlig fiskeri og havbruk i Ahlsell Norge
Torbjørn Johnsen, Ansvarlig fiskeri og havbruk i Ahlsell Norge

Se et lite utvalg av Ahlsells havbrukssortiment her >

For mer informasjon:

Torbjørn Johnsen
Key Account Manager Havbruk
+47 91 57 59 65
torbjorn.johnsen@ahlsell.no