Aina Valland er direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge/Are Kvistad.
Aina Valland er direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge/Are Kvistad.

Bør være en teknologinøytral sporing

- Å skulle merke fisken med snutemerke og fettfinneklipping har både kostnadsmessig og dyrevelferdsmessig sider som gjør at dette ikke bør påtvinges. EN sporingsordning bør i stedet være teknologinøytral, sier miljødirektør i Sjømat Norge Aina Valland.

Publisert

Kyst.no hadde i går i  en sak om at et utvalg oppnevnt av Energi og miljøkomiteen på Stortinget, anbefaler dobbeltmerking av fiske men hhv snutemerke og fettfinneklipping. Dette er utspill som ikke faller helt i god jord hos Sjømat Norge.

- Dette med merking har vært en langvarig prosess i næringen og myndighetene, der man har konkludert med at slike metoder som utvalget foreslår blir for økonomisk krevende og har dyrevelferdsmessige sider som gjør at jeg mener at man ikke må pålegge fysisk merking, sier Valland til kyst.no.

Hun mener man må stille seg spørsmålet på hvor mye ekstra fisk man får ut, ved å merke på denne måten.

- Kostnaden blir da så mye høyere enn gevinsten. Det er tross alt svært mye fisk det skal gjøres et inngrep i, påpeker hun.

Valland sier næringen også ønsker å kunne spore rømt fisk tilbake til eier, og de jobber derfor med sporing etter to linjer.

- Det ene er mineralanalyse av fiskeskjell. Det andre er ved hjelp av genetikk. Og begge disse kan også kombineres.

Hun viser til at allerede i dag kan dette tas i bruk og det nye fondet som skal finansiere utfisking fra elver – Ouro – har etter instruks fra Fiskeridepartementet en klausul om at de som etablere sporing, vil slippe å betale inn den årlige avgiften. Skulle deres fisk likevel bli sporet i det fri, utløser det en plikt til å betale for utfiskingen.

- Dette er en god ordning. Jeg mener derfor at sporingsmetodikken må være teknologinøytral og ikke bli bundet til noen få typer.

Hva som vil skje med utvalgets innstilling, om den blir tatt til følge gjenstår å se, men Valland håper komiteen merker seg en ting:

- Dette utvalget var jo ikke akkurat bredt sammensatt da.

Les her hvem som var med