Merd og servicebåt. Illustrasjonsfoto: Øyvind Sjøthun Røen.

Bruker skipstrafikkdata for å trygge oppdrettsanlegg

Safetec tar i bruk data fra skipstrafikken for å sørge for tryggere plassering av oppdrettsanlegg og utvidede områder. - En av de største utfordringene til oppdrettsnæringen er å utvide og å få godkjent nye områder for lakseoppdrett, sier prosjektleder Vibeke Een.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Safetec Nordic har fortsatt oljeindustrien som primærkunde, men samferdsel er nest størst. Beredskap og risikostyring er selskapets ekspertise, som nå blir brukt til å legge oppdrettsanlegg trygt fra skipstrafikken. Havbruk kan være et nytt marked for selskapets data om skipstrafikk i Norge. Lokasjonsdata fra skipenes identifiseringssystem (AIS) brukes til å loggføre og følge skipstrafikken. På samme måte som Safetec har laget risikovurderinger med dataene for oljenæringen tidligere, skal de nå fokusere mot havbruksnæringen.

– En av de største utfordringene til oppdrettsnæringen er å utvide og å få godkjent nye områder for lakseoppdrett, sier prosjektleder Vibeke Een til sysla.

De har arbeidet siden med å bruke skipstrafikken mot oppdrettsnæringen siden i sommer og har nå to ulike oppdrag.

Kjetil Hestad, samfunnskontakt ved Lingalaks, Tombre og Engesund. Foto: privat/Facebook.

– Det ene handler om å få til en utvidelse av en rekke eksisterende anlegg. Vi ser på hvordan de kan plassere dem ut i fra skipstrafikken og sjømerking i aktuelle områder. Det andre er snakk om en lokalitetsklarering i et område der det er spesielle aktører som krever større områder for navigering, sier Een.

Lingalaks er ett av selskapene som nå bruker data fra Safetec.

– Når vi planlegger fremtidig lokalisering av havbruksanlegg, er det viktig at vi gjør en grundig prosess som er med på å bidra til at det går fortere, og at forslagene vi kommer med er mer kvalitetsikret, sier miljø og -samfunnskoordinator Kjetil Hestad.