Administrerende direktør Håvard Jørgensen, BioMar. Foto: BioMar

STIMs anke avslått

Oslo byfogdembete konkluderte rett før jul 2020 med at BioMars smoltifiseringsfôr Intro Tuning ikke krenker STIMs nye europeiske patent, som ble innvilget sommeren 2020, og avslo derfor STIMs krav om at det skulle nedlegges forbud mot omsetning av Intro Tuning. Etter at STIM anket avgjørelsen har Borgarting lagmannsrett i en avgjørelse av 12. april 2021 vurdert saken på nytt og kommet til samme resultat som Oslo byfogdembete. Omsetningen av Intro Tuning vil dermed fortsette.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Selv om utfallet i ankesaken var som forventet er vi svært glade for at lagmannsretten nå har bekreftet at byfogdens avgjørelse var riktig. Dette medfører at oppdretterne fortsatt kan velge fôr fra BioMars produktportefølje som fremmer vekst og helse under smoltifisering og overføring til sjøvann, sier administrerende direktør Håvard Jørgensen i BioMar.