Norge har hele 12 av de 15 best rangerte selskapene i ESG100 rapporten. Aker Solutions er en av selskapene med en rating på A+.
Norge har hele 12 av de 15 best rangerte selskapene i ESG100 rapporten. Aker Solutions er en av selskapene med en rating på A+.

Sjømat tredje best på ESG-rapportering

Position Green har vurdert de største børsnoterte selskapene i Norge, Sverige og Danmark etter kvaliteten på ESG-rapporteringen deres. Det at halvparten mangler en nullutslippsplan som bryter med Parisavtalen.

Publisert Sist oppdatert

Sjømat er tredje beste bransje på ESG-rapportering i Norge, kun slått av «Basic materials» og «Real estate».

Når det kommer til norsk havbruk scorer Mowi best på bærekrafts rapportering, mens landbaserte Atlantic Sapphire havner nederst på listen blant oppdretterene.

100 selskaper er undersøkt i hvert av de tre landene. 47 % av selskapene har ingen plan for å oppnå netto nullutslipp. Analysen viser dessuten at mange bedrifter unnlater å rapportere om andel «grønne» inntekter.

Om ESG100-rapporten:

Rapporten tar for seg ESG-rapporteringen til de største børsnoterte selskapene i Norge, Sverige og Danmark, 100 selskaper i hvert av de tre landene. Dette er femte året en slik rapport publiseres. ESG100-rapporten gir bedriftene en karakter fra A til F basert på kvaliteten i ESG-rapporteringen. ESG står for «Environmental, Social and Governance” og kan oversettes til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring.

- Investorer og banker vil vite hvor stor prosentandel av inntektene som er grønne. De ønsker rett og slett å øke sine «grønne» investeringer ettersom vi nærmer oss 2030 og 2050, og det vil bli vanskelig å sikre støtte fremover uten en klar «grønn» plan, sier Joachim Nahem, CEO i Position Green.

I årets ESG100-rapport har vi sett på om selskapene gir informasjon i tråd med EU-taksonomien. Dette blir snart obligatorisk, men siden det per i dag er frivillig påvirker ikke denne rapporteringen rangeringen av selskapene.

Sjefer trenger «grønne» gulrøtter

Analysen avdekker også et manglende fokus på insentiver koblet til bærekraftsresultater. Sverige er riktignok litt foran Norge og Danmark på dette punktet.

- Blant de 300 bedriftene var det kun fem som rapporterte om hvordan lederlønninger var knyttet til selskapets ESG-prestasjoner. Dette tallet bør mange-dobles til neste år, sier Nahem.

Analysen viser at de fleste bedrifts-styrene må revurdere modellene de har for lederlønninger.

- Skal de lykkes i bærekraftsarbeidet må styrene sørge for at lederne motiveres og holdes ansvarlig for bedriftens ESG-mål, fortsetter Nahem.

Store forskjeller mellom land og bransjer

Equinor gjør det aller best av alle de 300 undersøkte selskapene. De får A+ rating, og det gjør også Borregaard, Yara International, Aker BP og Aker Solutions. Norge har hele 12 av de 15 høyest rangerte selskapene.

Samlet sett er den grunnleggende ESG-rapporteringen god. Det er likevel store forskjeller mellom land og bransjer. Danmark har kun ett selskap blant de 30 beste.

- Generelt gir danske selskaper mindre kvantitative og sammenlignbare ESG-data. De bruker i mindre grad anerkjente standarder for ESG-rapportering, sier Nahem.

Det er også store bransjemessige forskjeller blant de 300 undersøkte selskapene. «Basic materials» er bransjen der størst andel av de undersøkte selskapene havner i toppsjiktet. Her er hele 47% av de undersøkte selskapene blant topp 50. Telecom (36%) og Energi (33%) har også mange selskaper blant de 50 beste. Innen helse er det kun ett selskap som når opp i toppen.

- Det kommer snart strengere reguleringer som vil stille økte krav til selskapene og informasjonen de må oppgi. Noen selskaper er godt forberedt, men ESG100-rapporten viser at mange har en lang vei igjen, sier Nahem.