AKVA group gjennomførte i oktober en emisjon de tror vil akselerere konsernets strategiske agenda innenfor alle de tre forretningssegmentene. Foto: AKVA group

Redusert aktivitetsnivå og lønnsomhet for AKVA group

Tredjekvartalet ble ikke det beste for inntektsrømmen til AKVA group. Ordreinngangen var god, men det meste er knyttet ti et prosjekt som avventer finansiering.

Publisert Sist oppdatert

AKVA group leverte inntekter for 3. kvartal på 738 millioner kroner (806 millioner), en nedgang på 8 % sammenlignet med 3. kvartal 2020.

EBITDA gikk ned fra 105 millioner kroner i 3. kvartal 2020 til 79 millioner i 3. kvartal 2021.

Nettoresultatet gikk ned fra 36 millioner i fjor til 14 millioner i 3. kvartal 2021.

Ordreinngangen i kvartalet var 1,9 milliarder kroner (herav 1,3 milliarder kroner knyttet til AquaCon som er gjenstand for finansiering) med en ordrereserve på 3,1 milliarder kroner ved utgangen av september 2021.

Aquacon ønsker å bygge tre landbaserte lakseanlegg på østkysten av USA med en kostnadsramme på én milliard dollar, og en total produksjonskapasitet på 45 000 tonn. Det første anlegget er planlagt med en kapasitet på 16.000 tonn. Her har AKVA group sikret seg RAS-kontrakt verdt 1, 3mrd kroner, med forbehold om at anlegget blir finansiert. Foto: Aquacon

- Lønnsomheten i 3. kvartal er negativt påvirket av det lavere aktivitetsnivået i det sjøbaserte forretningssegmentet og inntektene var 91 millioner kroner lavere i 3. kvartal 2021 sammenlignet med 3. kvartal 2020, skriver selskapet i en børsmelding.

Selskapet gjennomførte i oktober en rettet emisjon på 322 millioner kroner.

De ble også tildelt en kontrakt for matfisk, RAS-anlegget til AquaCon (ca. verdi av 150 mill. dollar) med forbehold om finansiering.

Aksjer i AKVA Marine Services AS ble også benyttet som andel i en emisjon i Abyss Group AS, hvor AKVA group ASA fikk 25,5 % eierandel i Abyss Group AS.

De skriver i meldingen at Covid-19-restriksjonene hadde negativ innvirkning på driften i første halvår 2021.

- De negative implikasjonene var hovedsakelig knyttet til reiserestriksjoner og bruk av utenlandsk arbeidskraft i pågående operasjoner. Reiserestriksjonene ble opphevet ved utgangen av 2. kvartal 2021 og virkningen fra restriksjonene var begrenset i 3. kvartal, heter det.

Sjøbasert teknologi (SBT)

SBT-inntekter for 3. kvartal 2021 endte på 603 millioner kroner (694).

EBITDA og EBIT for segmentet i 3. kvartal endte på henholdsvis 70 millioner kroner (100) og 29 millioner (60).

De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var henholdsvis 11,6 % (14,4 %) og 4,7 % (8,6 %).

Ordreinngangen i 3. kvartal 2021 var 563 millioner kroner mot 559 millioner i 3. kvartal 2020. Ordrereserven endte på 808 millioner mot 828 millioner i fjor.

Omsetningen i Norden endte på 338 millioner kroner, en nedgang fra 444 millioner i tredje kvartal i fjor.

I Americas-regionen var omsetningen 140 millioner, som er en nedgang fra 187 millioner i tredje kvartal i fjor.

Europa og Midtøsten (EME) hadde en omsetning på 125 millioner i 3. kvartal 2021, en økning fra 63 millioner i tredje kvartal i fjor.

Landbasert teknologi (LBT)

Inntektene for tredje kvartal var 115 millioner kroner (96).

EBITDA og EBIT endte på henholdsvis 7 millioner kroner(0) og 4 millioner kroner (-5).

De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var 5,7 % (0,2 %) og 3,4 % (-4,7 %).

Ordreinngangen i 3. kvartal 2021 var 1.350 millioner kroner (herav 1.317 millioner kroner relatert til AquaCon) mot 72 millioner kroner i 3. kvartal 2020. Ordrereserven endte på 2.184 millioner kroner mot 747 millioner kroner i fjor.

Utsikter

På slutten av 3. kvartal 2021 annonserte konsernet partnerskap med en ny strategisk investor.

- Israel Corp. er et anerkjent offentlig investeringsselskap som eier og investerer i høykvalitetsselskaper med etablert ledelse og go-to-markeder. Israel Corp. fullførte investeringen på 636,9 millioner kroner i oktober 2021, bestående av en rettet emisjon på 321,7 millioner kroner og kjøp av eksisterende aksjer på 315,2 millioner kroner. Den rettede emisjonen vil akselerere konsernets strategiske agenda innenfor alle tre forretningssegmentene, skriver de.

Videre vil AKVA group og Israel Corp. også etablere en investeringsplattform for investeringer i landbaserte prosjekter over hele verden som vil legge til rette for den organiske vekstambisjonen innenfor det landbaserte forretningssegmentet.

Konsernet opplyser de er er fullfinansiert for å gjennomføre den organiske vekststrategien.

Digitale produkter er en viktig del av AKVA-konsernets totale produkttilbud, og selskapet vil fortsette å investere og utvikle attraktive løsninger, både innen havbasert og landbasert teknologi.