En hybrid fôrflåte betyr redusert dieselforbruk, lengre levetid og mindre behov for vedlikehold. Ved å ta et strategisk valg om å satse på grønnere drift allerede i dag kan du være i forkant og ta et tydelig miljøvalg. Foto: Akva Group

Derfor lønner det seg å elektrifisere fôrflåten

Ved å kombinere batteridrift med generatorer i flåten kan man redusere belastningen på generatorene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det betyr redusert dieselforbruk, lengre levetid og mindre behov for vedlikehold, sier Tore Obrestad, leder for forretningsutvikling i AKVA group.

Ifølge en studie utført av Bellona og ABB, kan ytterligere elektrifisering i sjøfasen av lakseproduksjon kutte utslipp av klimagasser med 300.000 tonn CO2 årlig. Med en hybridpakke kan man redusere dieselforbruket opp til 60 prosent og redusere CO2 og NOx-utslippet med 50 - 90 prosent.

- I havbruksbransjen liker vi å snakke om det blå skiftet, men vi må også forholde oss til det grønne skiftet. Etter all sannsynlighet vil strengere utslippskrav også gjøre seg gjeldende i vår bransje, hvor dieselgeneratorene står for betydelige utslipp, sier Obrestad.

Hensyn til nærmiljø og ansatte

Selv om nye alternativ kommer på markedet, vil ikke dieselgeneratorer forsvinne med det første. På steder hvor landstrøm ikke er en mulighet, vil en hybridløsning være et godt alternativ.

Batteriene vil bli ladet av overskuddsenergi fra generatorene, og man får en mer bærekraftig løsning med reduserte utslipp og lavere støynivå.

- I AKVA group opplever vi stigende etterspørsel etter nettopp slike hybridløsninger. Kunder som velger å satse på dette, har regnet seg fram til at batteripakken betaler seg allerede i løpet av de første to årene. At en i tillegg reduserer støynivået til et absolutt minimum når batteriene er koblet inn, er et stort pluss. Hensynet til nærmiljø og ansatte som skal bo på flåten er ikke like enkelt å måle i kroner, sier Obrestad.

Utvikler løsninger sammen med kunder

Energieffektivitet begynner å bli et stadig viktigere tema, ikke bare for selve flåten, men også for tilstøtende teknologi.

- UV-lamper har for eksempel etablert seg som et langt bedre alternativ enn metallhalogen for undervannsbelysning, da disse har vesentlig lavere varmeutvikling og krever langt mindre energi for å yte samme effekt, sier Obrestad.

En nyhet som vil bidra til å gjøre framtidens anlegg mer energieffektive, er vannbåren fôring. AKVA group jobber med å re-introdusere vann som medium for å frakte fôret fra flåten, noe som har potensial til å kunne redusere energiforbruket på flåten med mer enn halvparten. Dermed er det mulig med ren el-drift. Med vennbåren fôring følger også andre miljøgevinster som for eksempel mindre utslipp av mikroplast.

- Energibruk er i aller høyeste grad et tema for oss i AKVA group og vil legge premissene for de fleste utviklingsløp framover. Mye av æren for dette må vi tillegge kundene våre, som hver dag utfordrer oss til å tenke nytt og komme med løsninger på deres behov. Vi er ennå i starten av en spennende utvikling, sier Obrestad.

Les mer om elektrifisering her!