Illustrasjonsfoto: Svein Reppe/NSL.
Illustrasjonsfoto: Svein Reppe/NSL.

Så mye lavere slaktevolum spås i år

Akvafakta forventer nedgang i slaktevolumene i år, sammenlignet med fjor. De anslår den til cirka tre prosent.

Publisert

I henhold til Akvafaktas tall, ble det slaktet 1 314 000 tonn wfe laks i 2015, som var en økning på 1 % sammenlignet med 2014.

- Denne økningen har vært mulig ved å redusere biomassen med 4 % gjennom året. Sammenlignet med våre prognoser ved starten av året så har det total uttaket vært som forventet, men våre prognoser ga en forventninger om et noe mindre uttak 1. halvår og noe høyere uttak av laks 2. halvår, skriver de i sin oppsummering.

Bakgrunnen for dette var at 2013G ga et høyere slaktevolum enn forventet, gjennom at det ble slaktet flere individer med en høyere snittvekt. 2014G derimot har vært slaktet med en større andel av generasjonen med en lavere snittvekt.

Nøkkelparametere Akvafakta desember 2015. (Klikk på bildet for større versjon)
Nøkkelparametere Akvafakta desember 2015. (Klikk på bildet for større versjon)

Variasjon i slaktevekt

Produksjonsmessig var den første delen av året preget av relativt høye temperaturer, sammenlignet med tidligere år, så ble det en kald vår og sommer.

- Dette er også reflektert i en god tilvekst tidlig på året, som senere ble lavere enn det som er registrert som et gjennomsnitt de siste 10 årene.

Totalt sett endte 2015 på en produksjon på 1 283 000 tonn, som var tre prosent lavere enn i 2014.

Det registrerte fôrforbruket til laks viste en reduksjon på èn prosent.

Fordi det har vært et høyt uttak av 2014 G, går bransjen inn i 2015 med 11 % færre individer enn det som var tilsvarende for 2013 G ved inngangen av 2015. For 2015G er det økning i antall individer på fire prosent.

- Hvis vi tar utgangspunkt i slaktemønsteret de siste tre årene, og samtidig forventer en noe høyere slaktevekt så ligger det an til et uttak på 1 270 000 tonn i 2016. Det vil være en reduksjon i uttaket første halvår, en økning 2. halvår sammenlignet med det slaktemønsteret vi registrerte i 2015. Totalt sett så vil dette representere en nedgang i slaktevolum på 3 % fra 2015, konkluderes det.