Eksportert kvantum av laks gikk ned med 5 % i mai-måned sammenlignet med mai 2019. Foto: Therese Soltveit
Eksportert kvantum av laks gikk ned med 5 % i mai-måned sammenlignet med mai 2019. Foto: Therese Soltveit

Biomassen til den største fisken ble redusert

Akvafakta er ute med månedsrapport for status ved utgangen av mai.

Publisert

I den kan man se at den samlede biomassen i sjø ikke er annerledes enn slik status var ved utgangen av mai for ett år tilbake: 670 000 tonn.

Men for den største og mest slakteklare fisken var det større forskjeller. I fjor hadde 17G per mai en snittvekt på 4,4 kg, det var 14 millioner av den og den veide totalt 62 000 tonn.

Stående biomasse med laks tre siste år. Kilde Akvafakta. Klikk for større
Stående biomasse med laks tre siste år. Kilde Akvafakta. Klikk for større

Årets tilsvarende er 18G, med snittvekt på 4,1 kg, det var 12 millioner av den og samlet biomasse var 48 000 tonn.

Årsklassen etter, hhv 19G i 2020 vs 18G i 2019, er relativt like igjen, både når det kommer til snitt, antall og samlet biomasse.

Volum, verdi, utsett og fôr

Eksportert kvantum av laks gikk ned med 5 % i måneden sammenlignet med mai 2019. Samme skjebne led verdien; ned 5 %.

Med vel 48 millioner utsatte laksesmolt, fikk man en nedgang i denne parameteren på 13 %.

Fôrforbruket gikk også ned, riktignok med kun 0,5 %.

 Gjennomsnittstemperaturen på lokaliteter i de ulike fylkene sist måned. Kilde Akvafakta. Klikk for større
Gjennomsnittstemperaturen på lokaliteter i de ulike fylkene sist måned. Kilde Akvafakta. Klikk for større

Temperatur

Og som ikke det var nok var det kaldere i sjøen i de aller fleste regioner.

Samlet var snittemperaturen 0,5 grader under mai i fjor, og 0,6 grader under snittet for 2011-2019.

Kun Rogaland/Agder lå svakt over fjorårets mai.