Ragnar Nystøyl, leder av Kontali.
Ragnar Nystøyl, leder av Kontali.

Mer smolt i sjøen enn forventet – kan gi prisfall

Kontali har oppjustert sine anslag for utsett av fisk i andre halvår i fjor. Det får Nordea til å spå prisnedgang i 2018.

Publisert

I sin morgenrapport skriver Nordea at et økt tilbud av laks bør sende lakseprisene ned fremover.

- Ferske tall fra konsulenthuset Kontali Analyse viser at lakseprodusentene i Norge har satt overraskende mange lakseyngel ut. Det vil bety et økt tilbud av laks i 2018, som understøtter vår teori om en risiko for fallende laksepriser fremover. Derfor anbefaler vi å hente hjem gevinsten i blant annet Marine Harvest-aksjen, som stadig ligger på et høyt prisnivå, skriver finanshuset.

Ifølge Akvafakta ble det i 2016 satt ut 297 millioner smolt, noe som er ned fra 2015 da det ble satt ut cirka 306 millioner.

Differanse i utsett av smolt i millioner i 2016 vs 2015. Datakilde: Akvafakta.
Differanse i utsett av smolt i millioner i 2016 vs 2015. Datakilde: Akvafakta.

Men analyseselskapet Kontali benytter seg av egne data og modeller, og har altså en litt annen oppfatning.

- Vi gjør en såkalt beholdningsgjennomgang tre ganger i året. I forhold til de estimatene vi laget i september basert på planer for utsett, ser vi nå at estimatet på nullåring endte høyere enn det vi hadde forventet, sier daglig leder i Kontali Analyse Ragnar Nystøyl.

Han ønsker ikke kommentere andres datasett, i dette tilfellet Akvafakta som altså viser en nedgang i utsett, og beskriver situasjonen som kompleks.

- Bildet er sammensatt. Det har vært en høst med såpass mange tilfeller av pålegg om uttak av fisk, at det jo ikke er overraskende at produsentene finner det naturlig å kompensere for uttatt fisk med ny settefisk. Vi bruker modeller som ikke bare hensyntar det som har skjedd, men også ser fremover. Og i forhold til det har vi altså økt vårt anslag for utsett i andre halvår, sier Nystøyl.