Lakseprisen klatrer videre

Prisen på fersk, norsk laks lå i snitt på 68,57 kroner kiloen i forrige uke. Opp 2,44 kroner kiloen fra uken før.

Publisert

Snittprisen på alle størrelser over 2-3 kilo, vaker rundt 70 kroner kiloen. Eksportert kvantum lå i uke 19 svakt over tilsvarende uke i 2015 – 0,9 prosent. Det totale ukekvantum var 24 035 tonn. Hittil i år er det eksportert 401 267 tonn, en nedgang på 4,6 prosent i forhold til samme periode i 2015.

Forbruket av fiskefôr viser en nedgang på 5 prosent per uke 15, viser tall fra Akvafakta.