Prisen videre ned

I forrige uke gikk lakseprisen ned med 6,24 kroner kiloen i snitt. Prisen lå ved utgangen av uke 30 på 60,39 kroner kiloen.

Publisert

Prisen for stor fisk ligger imidlertid godt over 70 kroner kiloen fortsatt. Hovedtrenden er nedadgående priser samtidig som volumene er oppadgående. I uke 29 var ukekvantumet av eksportert laks «bare» åtte prosent under samme uke i fjor. De siste ukene har imidlertid gapet mellom årets og fjorårets kvantum vært mer enn 20 prosent.

Hittil i år er det eksportert 7,6 prosent mindre laks enn i tilsvarende periode i fjor, viser tallene fra Akvafakta.