Denne lusespiseren skal vokse seg litt større før den er klar for levering til oppdretter. Foto: Akvafarm.
Denne lusespiseren skal vokse seg litt større før den er klar for levering til oppdretter. Foto: Akvafarm.

– Det må aldri være kamp om pelleten

Akvafarm AS er en liten rognkjeksprodusent, men har fullt fokus på å levere en robust og lytefri lusespiser. Driftsleder påpeker at særlig fôring er viktig for å få en robust og god rensefisk, og påpeker det aldri må være kamp om pelleten.

Publisert Sist oppdatert

Akvafarm AS driver med både smoltproduksjon av laks, samt rognkjeksproduksjon, og holder til på Skaland i Senja, og på Sørfjord i Dyrøy kommune. Selskapet startet med rensefiskproduksjon i 2016, og driftsleder Geir Svendsen i Akvafarm sier til Kyst.no at de er en liten produsent av rognkjeks, men deres ambisjoner er å levere en robust, lytefri fisk, som har hatt gode forhold under hele produksjonstiden.

- Vi har ikke ambisjoner om å levere mer enn vi forsvarlig kan produsere i vår avdeling. Vi produserer neppe mer enn 5-600 000 rognkjeks i år, av en tillatelse på inntil to millioner.

Akvafarm har konsesjon på to millioner lusespisere, men har ikke planer om å produsere mer enn 600 000 i 2019. Foto: Akvafarm.
Akvafarm har konsesjon på to millioner lusespisere, men har ikke planer om å produsere mer enn 600 000 i 2019. Foto: Akvafarm.

I 2018 solgte selskapet tett på 540.000 stk med et snitt på ca. 21 gram. Det meste av rensefisken deres går i hovedsak til Flakstadvåg Laks, som er en del av samme konsern. 

- Størrelsen varierer ut fra den enkelte kundes ønsker/krav, samt hvilken type laks den skal sammen med i merden. Maskestørrelsen i notposen avgjør minimumsstørrelse. Noen kunder ønsker en så liten rognkjeks som mulig, mens andre ønsker over 30 gram. Vi har levert fra 15 gram til 35 gram.

- Må ikke være kamp om pelleten

Driftslederen sier de har et stort fokus på fôring, god plass i kar, rikelige mengder friskt vann, samt effektive handteringsoperasjoner.

- Rognkjeksen synes å være aggressiv dersom forholdene ikke er gode. Særlig fôring er viktig. Det må aldri være kamp om pelleten. Det resulterer hurtig i halebiting.

- Alle slike skader i hud/ slimlag skaper en fisk med dårlige forutsetninger for overlevelse og ytelse i sjøen, sier Svendsen, og påpeker det er samme prinsipper som i produksjonen av laksesmolt, som er det selskapet «egentlig» holder på med.

Akvafarm rensefisk produksjon foregår i totalt 20 kar og har ca. 150 m3 karkapasitet. Foto: Akvafarm.
Akvafarm rensefisk produksjon foregår i totalt 20 kar og har ca. 150 m3 karkapasitet. Foto: Akvafarm.

Gode tilbakemeldinger

Svendsen sier de har fått utelukkende gode tilbakemeldinger på rensefisk-leveransene.

- Det er god overlevelse og ytelse. Tilbakemeldingene er at de absolutt ser en effekt av å benytte rognkjeks i merdene, sier han.

Akvafarm sin rognkjeksavdeling er liten, med en hall med totalt 20 kar og ca. 150 m3 karkapasitet.

Svendsen sier deres hovedområde er settefiskproduksjon, og rognkjeksavdelingen er inne på området til settefiskanlegget deres.

- De er fysisk adskilt, med sluse av hygienemessige årsaker. Det er kun én fast ansatt i rognkjeksproduksjonen. Ved behov for flere hender under f.eks. sortering, benyttes mannskaper fra settefiskproduksjonen. Vaktordning for settefisken inkluderer også rognkjeksdelen, opplyser han.

Akvafarm AS:

  • Selskapet er datterselskap i konsernet Brødrene Karlsen Holding AS. 
  • Selskapet innehar en tillatelse til å produsere to millioner rognkjeks. 

Selskapet klekker ikke ved anlegg, og kjøper yngel på cirka 0,3-0,5 gram.

- Krever gode forhold

Svendsen sier rognkjeksproduksjonen er for så vidt enkel i de stadiene som de arbeider med.

- Utfordringene er at den vokser veldig ujevnt, og må sorteres ganske ofte ved gode temperaturer. Produksjonen per dags dato baseres på et villfanget materiale, så ingen avl har fått utviklet egenskapene som de ønsker enda.

Svendsen påpeker at de får dermed det naturen gir oss av variasjoner, og egenskaper.

- Dette vil nok varierer fra batch til batch. Ellers er det bare å kopiere erfaringer fra mange år med produksjon av laksesmolt og bruke de erfaringene vi har tilegnet oss fra dette, i rognkjeksproduksjonen. Både rognkjeks og laks er «husdyr» og må ha gode forhold og trivsel for å prestere og holde seg friske, sier han avslutningsvis.

Les også disse tidligere sakene om selskapet: