Det var fra Akvafarms settefiskanlegg i Bergsfjorden på vestsiden av Senja i Troms at man onsdag 18. mai mistet over 40 tusen 80 grams smolt.

Anmelder Akvafarm etter rømming – Mener smolten vil ødelegge for villaksen

Fylkessekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund mener at rømmingen av 40.000 oppdrettsfisk på Senja som skjedde i forrige uke, vil ødelegge for villaksen. Nå har også Norges Miljøvernforbund politianmeldt selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det melder NRK Troms. 

Fiskeridirektoratet mottok melding om en hendelse onsdag 18. mai som har medført rømming av smolt fra Akvafarm AS sitt anlegg på lokalitet Storelva i Berg kommune i Troms. Det hele skjedde under lasting av 80 grams smolt til brønnbåt.

 

Les også: Rømmingen større enn antatt

– Dette er skadelig selv om dette er småfisk. Den kan gjøre skade på lik linje som voksen oppdrettsfisk. Dette er fisk som etter hvert vil søke opp i elvene, og når dem oppnår gytemoden tilstand er det enda vanskeligere å skille dem fra villaks, sier fylkessekretær Karl-Petter Johansen i Jeger og Fisk til NRK.

– Vi ser på enhver rømming av oppdrettsfisk som biologisk forurensning som også er en stor trussel mot all villaks, skriver de i en pressemelding.

De sier til NRK at det er en stor andel av elvene i Troms som er hardt påvirket av oppdrettsfisk allerede. Troms er et av de verste fylkene i landet når det gjelder innblanding av oppdrettsfisk. En slik rømming gjør ting enda verre og vi vil se resultatene av at det på nytt har vært en stor rømming som kun vil skade elevene ytterligere.

Selskapet anslår at om lag 48 500 laksesmolt med en gjennomsnittsvekt på 80 gram kan ha rømt fra anlegget etter en hendelse på et kar som sto ute. Fiskeridirektoratet vil følge opp og kartlegge omfanget av og årsaken til rømmingen.

Skaden ble oppdaget onsdag kveld og Fiskeridirektoratet ble varslet senere samme kveld.