Den nye serien av PSA oksygengeneratorer. Foto: Oxymat

Loke, Thor og Odin er lansert

Oxymat er klar til å møte økende etterspørsel av oksygen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- På grunn av et ønske om kortere produksjonstid i sjø produseres smolten større i settefiskanlegget nå enn før. Større fisk bruker mer oksygen og dermed økes etterspørselen av oksygen til denne delen av verdikjeden. I tillegg er oksygen avgjørende under transport av laks med brønnbåt, i tillegg til mange situasjoner ved avlusningsoperasjoner, forklarer Jesper Sjögren, CEO, Oxymat A/S.

Oxymat A/S har lansert Loke, Thor og Odin som tilfører verdier til oppdrettsproduksjonen

Med den nye nordiske serien av PSA oksygengeneratorer, har Oxymat for alvor åpnet opp for muligheten for egenproduksjon av oksygen innen fiskeoppdrett. Med et energiforbruk på 0.6 kW/kg, vil investeringen på «on-site-generatorer» være inntjent på under 2 år, sammenlignet med til levering av flytende oksygen. De nye produktene er Loke, Thor og Odin. De ble suksessfullt lansert på Hannovermessen i april 2019, og de første anleggene er allerede solgt.

Oxymat har allerede et solid posisjon som leverandør til akvakulturindustrien i Norge, Færøyene, Island, Skottland og Chile. Oxymat har allerede nådd flere milepæler i dette markedet – se nedenfor. Nå har Oxymant ferdigutviklet den nordiske generatorserien Loke (Half Pallet), Thor (Pallet) og Odin (O200). Disse vil bli presentert for markedet etter påske 2019. Som navnene antyder har en «Pallet» samme arealstørrelse som en Europall. Et anlegg på denne størrelsen kan produsere opp til 30 kg oksygen i timen.

  • Verdens største settefiskanlegg (Bakkafrost)
  • Verdens største brønnbåt (Ronja Storm)

Fakta

Matfisk-, smolt- og settefiskanlegg vil kunne ha stor fordel av egenprodusert oksygen. Den nordiske serien av oksygengeneratorer er en rimeligere løsning i forhold til å få levert flytende oksygen (LOX) på tank.

Med et dokumentert energiforbruk på fra 0.6 kW/kg oksygen med 93 % renhet, vil oppdretterne få en løsning som er økonomisk fordelaktig. Med fokus på høy driftssikkerhet og kvalitet, samt markedskunnskap fra våre referanser, vil Oxymat i dag være i stand til å finne løsninger som dekker kundens behov for sikker oksygenlevering.

Dansk kvalitet og moduloppbygging

Den nye unike moduloppbyggingen av både Loke, Thor og Odin gjør det enkelt å finne den riktige modul og systemoppbygging etter kundenes ønsker og krav. Ved å bygge i moduler er produksjonen, innkjøp og lagerføring blitt forenklet. Dette gjør at det kan tilbys anlegg i materialer med høy kvalitet (rustfrie rørsett og ventiler, sprøytelakkerte tanker og rammer) til samme pris som våre tidligere anlegg.

Suksess henger sammen med kunnskap

Suksess kommer med unik kunnskap, service og kvalitet. Dette er Oxymat og partnere klare til å levere med den nye nordiske modul oppbyggende generatorserien.

Oxymat er sikre på at den nye serien vil bli tatt godt i mot. Foto: Oxymat

Nordisk salgsturne 2019

Oxymat vil frem mot Aqua Nor i august foreta en nordisk salgsreise hvor Oxymat sammen med sine partnere vil presentere denne nordiske serien. Oxymat har allerede travelt og har leveranser i pipeline som skal brukes fremadrettet til å skape et større nordisk referansenettverk.

Dansk kvalitet – Nordisk navn

Oxymat vil sammen med sine nordiske partnere kaste Thors hammer mot markedet og vi er sikre på at dette blir tatt godt imot. Som alle vet vil hammeren komme tilbake med positiv energi som skal omsettes til unike løsninger i et voksende marked.

Karlsvognen er lansert og Loke, Thor og Odin er på vei.