Ilustrasjonsfoto: Kyst.no

Slik er den marine påvirkningen fra lakseoppdrett

Akvaplan-niva og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har i 6 år arbeidet med prosjektet "Marin overvåking".

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Prosjektet ble avsluttet i juni i 2019 og hovedrapporten for prosjektet skal publiseres i vår. I siste del av prosjektet "Marin overvåking Nordland" (MON), som ble gjennomført på oppdrag for NCE Aquaculture, har Thor Arne Hangstad vært hovedkoordinator for prøvetaking av vannmasser hos Akvaplan-niva og feltundersøkelsene har vært utført av Trond Ivarjord, Geir Dahl-Hansen, Tormod Skålsvik, Gyda Lorås og Jonny Nikolaisen (alle Akvaplan-niva).

Intens oppblomstring

Målsettingen med dette delarbeidet var overvåking og klassifisering av den økologiske miljøtilstanden i 6 fjordområder i Nordland hvor det er aktiv akvakulturvirksomhet. I perioden 2017-2018 ble det gjennomført undersøkelser i Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, Ofotfjorden, Øksfjorden og Sjona. Undersøkelsene fokuserte på de to biologiske kvalitetselementene planteplankton (klorofyll a) og makroalgevegetasjon i fjæra, samt støtte-parametere for disse.

Undersøkelsene viser at planteplankton, gjennom klorofyll a, har en mer intens oppblomstring for noen stasjoner sammenlignet med tidligere år. Tidsserien fra 2013-2018 viser våroppblomstring i mars-april, og i 2017 er det ytterligere en oppblomstring i mai-juni. For ammonium er det høyere konsentrasjoner i sommermånedene 2017 sammenlignet med tidligere år. Dette gjelder spesielt for Sjona, men også til dels for Tysfjorden. For nitrat er det høye konsentrasjoner i vintermånedene når lagdelingen er svak, men dette faller til lave nivåer etter våroppblomstring.

Godt med oksygen

Klassifiseringen av tilstand for oksygen i bunnvannet viser gode forhold. Det er liten endring sammenlignet med målingene i 2016 og alle stasjonene unntatt en stasjon (som har "god") har «Svært god» tilstand. Makroalgevegetasjonen i fjæra viste «God» eller «Meget god» økologisk tilstand på de 18 stasjonene.

Blue Planet, som var oppdragsgivers kontaktperson på vegne av oppdrettsaktørene i prosjektet, har i samarbeid med NCE Aquaculture laget en informasjonsvideo om næringssalter og hvordan havbruk påvirker vannmiljøet.

Se video her, og les delrapport 6 her.