Undersøkelse av fisk etter utsett. Foto: Akvaplan-niva.

Ny kunnskap om postsmolt i resirkuleringsanlegg

Stadig flere produserer stor postsmolt i resirkuleringsanlegg, men vi vet enda lite om denne produksjonsmåtens betydning for postsmoltens utvikling og velferd. Ny forskning skal undersøke dette og teste ut praktiske tiltak for å optimalisere denne produksjonsformen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Akvaplan-niva og Lerøy Aurora samarbeider i et nytt prosjekt med fokus på postsmolt som produseres i resirkuleringsanlegg (RAS). I prosjektet skal det kartlegges forhold knyttet til utvikling, helse, prestasjon og fiskevelferd hos postsmolt som settes ut på lokaliteter i Troms vinterstid. Aktiviteten er tilknyttet Akvaplan-niva sin forskningstillatelse i samproduksjon med Lerøy Aurora.

Kjønnsmoden post-smolt hann i RAS (klikk på bildet for større versjon). Foto: Akvaplan-niva.

-Første fase av prosjektet skal gi kunnskap om postsmoltens respons på produksjonsbetingelser i RAS, sier faglig ansvarlig forsker, Mette Remen i Akvaplan-niva.

Både tidlig kjønnsmodning og deformiteter er kjente utfordringer i denne typen produksjon. Dette vil de ha et spesielt fokus på.

- I tillegg åpner denne typen produksjon for utsett midtvinters, noe som betyr mørketid og lave temperaturer i nord. Postsmoltens prestasjon og velferd etter utsett skal kartlegges og sammenlignes med respons hos 0-årings søskenfisk som blir utsatt på høsten, forteller Remen.

I fjor ble det startet pilotstudier på problemstillingen på Lerøy Aurora sine lokaliteter i Troms. Siden da har det blitt tatt jevnlige prøver av fisken.

- Det har vært tett kontakt i oppfølgingen av fisken mellom forskerne og røkterne på lokaliteten fisken ble satt ut på. Resultatene så langt er spennende for alle involverte, sier hun.

I første omgang skal tre utsett av postsmolt følges nøye opp av Akvaplan-niva og Lerøy Aurora.

De første resultatene forventes å være klar høsten 2017.