Alf Helge Aarskog, konsernsjef i Marine Harvest under Seafood Expo North America i Boston. Foto: Daniella Balin.

Ingen nedgang i miljøgifter hos Marine Harvest, tross lovet rensing

For tre år siden sa konsernsjef i Marine Harvest Alf-Helge Aarskog at de skulle rense fiskeoljen for å få slutt på miljøgiftdiskusjonen en gang for alle. Man skulle kunne kunne spise 100 laksemåltid i uken uten å overskride EUs grenseverdier. Fremdeles kan man bare spise 12.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I 2014 gikk Alf Helge Aarskog ut i VG og sa at de ønsket å rense alt fiskefôret for giftstoffer, slik at filetene fikk fjernet innholdet av miljøgifter.

- Vi gjør ikke dette fordi vi må, men fordi vi kan. Vi ønsker å gjøre slutt på debatten om miljøgifter i oppdrettslaks en gang for alle, sa Aarskog da.

Rensingen sa Marine Harvest sjefen skulle føre til at man kunne spise laks fra Marine Harvest 50 til 100 ganger i uken - uten å overskride grensen europeiske helsemyndigheter har satt for dioksiner og PCB.

Aarskog sa videre at rensingen av fiskeoljen skulle starte allerede i 2014.  Og igjennom åpningen av den nye fôrfabrikken i Bjugn skulle oljen fases inn i fôret i Norge, Skottland, Irland og Færøyene i løpet av det året.

Nå viser derimot tall fra Marine Harvests siste årsrapport for 2016 (side 102) at nivåene av dioksiner og dioksinlignende PCB-er ikke er redusert siden 2014. Faktisk var nivået i 2016 (0,57 pg toksiske ekvivalenter per gram filet) det høyeste siden 2011 ( 0,72). Nivået var også likt med det nasjonale gjennomsnittsnivået, som fremkommer av Nifes sitt Sjømatdata.

Nivå av dioksiner og dioksinlignende PCB-er i filet fra Marine Harvest. Oppgitt i pg WHO TEQ/g. Kilde Marine Harvests årsrapport 2016. Klikk på bildet for større.

Så i stedet for de opptil 100 laksemåltid i uken Alf-Helge Aarskog lovet man skulle kunne spise, kan man bare spise 12 uten å overskride EUs grenseverdi om maks tolerabelt ukentlig inntak av dioksiner og PCB-liknende stoffer.

(Forutsetninger i dette regnestykket: Person på 70 kilo, ett laksemåltid er på 140 gram (EU-standard) og tolerabelt inntak per uke (TWI) er på 14 pg toksiske ekvivalenter per kg kroppsvekt)

Kyst.no har spurt Alf Helge Aarskog om en kommentar til dette. Vi har spurt ham om hvorfor nivåene går opp, til tross for rensing, hvorfor nivåene ikke skiller seg fra annen laks i Norge som ikke renser, hva han tenker om at man bare kan spise 12 laksemåltid i uken når han lovet 100, og til slutt om når Marine Harvest forventer at de kan levere en filet som tilfredsstiller dette målet.

Vi får ikke svar fra Aarskog, men fra kommunikasjonsdirektør Ola-Helge Hjetland:

  • Talet du referer til i årsrapporten er for konsernet globalt tal og gjeld ikkje berre for fisk som har fått fôr produsert i Bjugn. Det seier såleis ikkje noko om effekten av reinsing i seg sjølv.
  • I likskap med andre produsentar, ser vi ein liten oppgang i mengden framandstoff i 2016. Nivå er likevel svært lave og langt unna noko max-grense.
  • Oppgangen i mengde framandstoff her heng saman med at vi og resten av næringa har måtte kjøpe olje frå andre land enn tidlegare. Denne oljen har dessverre noko høgare nivå av framandstoff enn det vi har hatt tilgjengeleg tidlegare. Men framleis er tala svært lave.

Når man imidlertid skal kunne spise 100 måltid Marine Harvest laks i uken uten å komme i brudd med EUs maksgrense for dioksiner og dioksinlignende PCB-er, må man dermed kunne fastslå fremdeles er uavklart.