Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

Prisene vil øke i USA

Algeproblemene i Chile vil påvirke tilbudet av laks i USA-markedet. Dett vil åpne for større eksport fra Norge til USA og høyere priser i USA-markedet, mener Nordea Markets.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I går meldte Marine Harvest i Chile at de trolig har mistet all fisk, 2,9 millioner (ca 12 000 tonn), i Region 10 i Chile på grunn av algeoppblomstring.

Les: Marine Harvest regner med å ha mistet all fisken i region 10

Marine Harvest har tidligere guidet deres eget produksjonsvolum på ca 52 000 tonn ut i fra Chile. Biomassen er forsikret så den regnskapsmessige effekten er begrenset for selskapet, men det vil definitivt gjøre noe med den allerede stramme tilbudssiden hvis dette sprer seg videre. Chile står for rundt 25% av tilbudssiden i det globale laksemarkedet (estimert 2,3 millioner tonn) med sine forventede 590 000 tonn. Hvis algeoppblomstringen sprer seg i regionen, som igjen fører til at oppdrettsanlegg må ligge brakk over lengre tid, vil dette presse allerede meget høye priser videre oppover – i alle fall for Chilensk laks til USA, skriver Nordea Markets i deres Morgenrapport.

Prisen opp i USA

- Nordea endrer ikke noen estimater for Marine Harvest på bakgrunn av dette og vi forventer at opp mot 50% av volumet som nå har gått tapt var småfisk tiltenkt markedet i 2017 (med full kostnadsforsikring). Med et estimert volumfall på oppdrettslaks i 2016/2017 og en sterkere etterspørselsside, forventer vi en enda strammere markedsbalanse fremover, skriver Nordea.

Problemer i Chile vil medføre økt eksport fra Europa til USA med høyere priser som konsekvens. Dette vil mer enn nok kompensere for det noe lavere volumet for Marine Harvest sin del.

Nordea har en kjøpsanbefaling på Marine Harvest aksjen med et kursmål på NOK 150.