Algeoppblomstringen er i bevegelse og Fiskeridirektoratet melder de tatt vannprøver fra flere lokalisasjoner for kartlegge situasjonen.
Algeoppblomstringen er i bevegelse og Fiskeridirektoratet melder de tatt vannprøver fra flere lokalisasjoner for kartlegge situasjonen.

Fortsatt høye algekonsentrasjoner

Fiskeridirektoratet melder i en pressemelding at algeoppblomstringen kan komme til å spre seg både nordover i Troms fylke og sørover i Ofotfjorden.

Publisert

Oppdatering 23. mai

Ifølge Fiskeridirektoratet var det torsdag 23. mai gått tapt totalt 12 000 tonn fisk. For Nordland alene var tallene 5 200 tonn og for Troms var situasjonen uendret fra onsdag 22. mai på 6 800 tonn fisk.

Nordland

- Status på de rammede lokalitetene torsdag var at det hos Kvernes og Tortenneset innerst i Ofotfjorden ikke er dødelighet. På Jevik og Stabben er det kun enkelte fisk som bukker under. På Rinøyvåg Ø er det høy dødelighet, skriver de.

Direktoratet forteller videre at det ikke er rapportert om at det har spredd seg til nye lokaliteter i Nordland.

- Natt til torsdag og torsdag ble området fra Molla til Rinøya kartlagt med «KV Heimdal». Det planlegges kartlegging fra Offersøya og mot Tranøy i kveld, forteller direktoratet.

Høye algekonsentrasjoner

De legger til at det blir foretatt en fortløpende screening av prøvene om bord, som gir en cirka menge av algen Chrysochromulina.

- Informasjonen tyder på at det er høye konsentrasjoner av algen inn mot ytre del av Ofotfjorden og Rinøya. Algen er tilstede i området mellom Rinøya og Øksfjord og i sundet vest for Selsøya, forklarer de.

Ifølge direktoratet viser satellittbildet en indikasjon på høyere algekonsentrasjoner fra ytre del av Ofotfjorden, Rinøya og vestover mot munningen av Øksfjord.

Kan nå Tranøy fyr og Molla

Fiskeridirektoratet forteller at områder man bør være oppmerksom på de neste 24 timene, frem til fredags ettermiddag, er Offersøya-Øksfjorden (Flaget), samt området vest for Selsøya.

- Det kan ikke utelukkes at oppblomstringen vil kunne forflytte seg mot Tranøy fyr, samt Molla, skriver de.

Troms

I følge direktoratet var det torsdag rapportert om dødelighet ved Sandøy i Vågsfjorden.

- Det er tatt vannprøver og gjelleprøver for å avklare om dødeligheten er algerelatert, skriver de.

Kan nå Kjøtta i sør

Direktoratetet legger til at vannsirkulasjon i dette området indikerer at eventuell oppblomstring i det aktuelle området vil kunne transporteres sørover mot Kjøtta i løpet av de neste 24 timene, frem til fredags ettermidag.

- Det kan ikke utelukkes at alger kan være transportert fra ytre Ofotfjorden opp Tjeldsundet de siste dagene. Man bør derfor være oppmerksom på atferdsendring hos fisk fra Sørrollnes og opp mot Kjøtta, påpekter direktoratet.

Vannprøver nær Tromsø

I følge fiskeridirektoratet ble det på torsdag registrert dårlig sikt i Malangen. Vannprøver ble tatt fra områdene ved Brensholmen og Finnvika viser ifølge direktoratet forekomst av alger, men det er foreløpig ikke klart hvilke typer alger som det er snakk om.

- Det er hentet inn nye prøver for å avklare hva som er tilstede i vannet. Foreløpig ingen rapport om atferdsendring eller dødelighet på noen av lokalitetene. Det står mye fisk i området, og enkelte av aktørene planlegger å flytte fisk, skriver de.

I Astafjorden er det ifølge fiskeridirektoratet ikke meldt om algerelatert dødelighet. De fleste har startet fôring og melder om god til normal appetitt.