Kart over området og forventet rute for algene de neste 37 timer. Kilde: Barentswatch og Nordea Research
Kart over området og forventet rute for algene de neste 37 timer. Kilde: Barentswatch og Nordea Research

Algeoppblomstringen kan treffe Svolvær i dag

Det skriver Nordea i sin rapport tirsdag. Strømforhold og transport av alger medfører ytterligere bekymring.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tapene som følge av algeoppblomstringen varierer i følge Nordea fra neglisjerbare tall, til 90 % i noen merder.

Nordea skriver at tapene til tre av selskapene kan via medieoppslag estimeres til mellom 5 og 6 millioner fisk. Tapene fra de fem resterende selskapene er ikke kjent på dette tidspunktet.

Beveger seg vestover

Havforskningsinstituttet sine estimater for strømforhold og transport av alger medfører ytterligere bekymring, da disse indikerer at oppblomstringen beveger seg vestover og dermed kan treffe Svolvær-området i dag. I dette området eksisterer det tre lokasjoner med biomassekapasitet på 11.000 tonn. 

- Dersom dette medfører bortfall av 30-40.000 tonn fra markedet i 2019 kan dette øke lakseprisene med NOK 1 per kg i 2019, hvor ytterligere eskalering av omfanget kan øke effekten på lakseprisen, skriver Nordea i rapporten.

Både tapere og vinnere

Hvis 40.000 tonn går tapt vil dette i følge analytikerne ta ned den globale tilbudsveksten fra 6,6 % til 5,0 % Hvis tapene dobler seg i størrelse impliserer dette at Norges høstede laksevolumer vil falle i 2019, og medføre at den globale tilbudsveksten blir 3,3%.

Fra tilbudssjokket i 2016 har Nordea erfart at markedspsykologien kan ha en signifikant effekt på prisene, og presse disse mer enn hva modellen deres tilsier. For å konkludere er dette en tragisk hendelse for selskapene involvert (tap grunnet dødelighet). Men som regel er det både tapere og vinnere, og i dette tilfellet er den positive effekten for de selskapene som ikke er påvirket av oppblomstringen (ingen tap, økte priser i markedet).