Havforskningsinstituttet skriver at enkelte tegn tyder på at oppblomstringen kan bli mindre skadelig framover. Illustrasjonsfoto: Gratanglaks
Havforskningsinstituttet skriver at enkelte tegn tyder på at oppblomstringen kan bli mindre skadelig framover. Illustrasjonsfoto: Gratanglaks

Tyder på mindre giftighet

Havforskningsinstituttet melder at oppblomstringen av algen Chrysochromulina leadbeateri i Nord-Norge er i ferd med å bli mindre giftig.

Publisert Sist oppdatert

Havforskningsinstituttet forklarer i en pressemelding at det ikke er mulig å si hvor lenge algen kommer til å lage problemer for oppdrettsfisk, men enkelte tegn tyder på at oppblomstringen kan bli mindre skadelig framover.

- Det er ofte første del av en oppblomstring med en skadelig alge som er mest giftig. I andre oppblomstringer har vi sett at effekten av algen på fisk ikke er like kraftig i «halen» på oppblomstringen, det må rett og slett høyere mengde alger til for å gi dødelighet, forklarer algeekspert Lars-Johan Naustvoll.

Forsker Lars-Johan Naustvoll forteller at giftigheten til algen Chrysochromulina leadbeateri kan bli midlere. Foto: Havforskningsinstituttet.
Forsker Lars-Johan Naustvoll forteller at giftigheten til algen Chrysochromulina leadbeateri kan bli midlere. Foto: Havforskningsinstituttet.

Avhenger av miljøforhold

Han legger til at dette er noe som en nå ser tegn på, og at i enkelte områder er det omtrent like mye alger som i områder der fisk har dødd, men det er færre fisk som dør i disse nye områdene.

Hvor lenge en algeoppblomstring varer, avhenger ifølge Naustvoll av miljøforholdene. Når disse ikke lenger er optimale, dør flesteparten, og de som er igjen er for få til at de gjør skade.

- Vi følger med på hvordan algene sprer seg, og leverer prognoser på dette til Fiskeridirektoratet. Det er imidlertid ikke mulig å si noe om hvor lang tid det tar før oppblomstringen er over, forteller han.

Naturlig tilstede

Siden «dødsalgen» er så liten vises ikke alle detaljene ifølge Havforskningsinstituttet i et vanlig mikroskop. Den undersøkes derfor i et elektronmikroskop slik at forskerne skal kunne være sikre på artsbestemmelsen.

Algen Chrysochromulina leadbeateri er naturlig til stede i sjøen langs kysten, men i små mengder.   

- Bare når forholdene ligger til rette med den riktige kombinasjonen av temperatur, lys og værforhold i tillegg til de riktige næringsstoffene vil vi få en slik oppblomstring som vi ser nå, sier Naustvoll.

Grønn oppblomstring

Også andre algearter kan få slike oppblomstringen, enkelte av de kan vi også se.

- Kalkalgen Emiliania farger for eksempel mange fjorder i en spesiell kalkaktig grønnfarge på denne tiden av året, blant annet i enkelt fjorder på Vestlandet akkurat nå, denne algen er helt ufarlig, avslutter Lars-Johan Naustvoll.