Alger i håvtrekk. Foto: Fomas.

Ber oppdretterne være på vakt for alger

Våroppblomstringen er i gang og fiskehelsetjenesten Fomas ber oppdrettrne følge med. På Sørlandet melder Havforskningsinstituttet om oppblomstring av den potensielt skadelige algen Pseudochattonella, men de sier til Kyst.no at de mener den nå er på retur.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi har mottatt flere meldinger fra oppdrettere om økte mengder alger i sjøen ved analyse av vannprøver og redusert siktdyp enkelte steder på Sør-vestlandet. I tillegg har Havforskningsinstuttet varslet om oppblomstring av algen Pseudochattonella sp. på Sørlandet i det siste, skriver Fomas på sine nettsider.

Fomas anbefaler derfor at samtlige lokaliteter å følge med på:

  • Endring i siktdyp
  • Endring i adferd på fisken i merdene
  • Endret adferd, og eventuelt dødelighet, på villfisk rundt anlegget
  • Uvanlig økning i oksygennivå midt på dagen

De skriver at ved mistanke om alger rundt anlegget anbefales det å stoppe fôringen umiddelbart og ta ut vannprøver. Prøveuttakingsutstyr for vann og algeprøver bør finnes på hvert anlegg! Vannprøver bør tas på flere dyp (eksempelvis i overflaten, 3-5m og 10m), i tillegg til håvtrekk. Både fikserte og ufikserte prøver skal sendes inn.

Ifølge Havforskningsinstituttets algeinfo er det er den ufarlige kiselalgen Skeletonema som for øyeblikket dominerer algebiomassen på Sør-Vestlandet.

Pseudochattonella kan skade fisk

Forsker Eli Gustad ved Havforskningsinstituttet sier at den oppblomstringen av Pseudochattonella som de registrerer i Skagerrak nå  er vanlig og skjer nesten hvert år på denne tiden.

- Omfanget av oppblomstringen er ikke spesielt stort i våre områder, sier hun.

Arten er skadelig for fisk og har ved flere tilfeller forårsaket fiskedød i oppdrettsanlegg.

- Hva som er den direkte årsaken til fiskedød er ikke helt klar, undersøkelser viser at arten inneholder toxin som gir fiskedød, men det er også teorier på at den forårsaker mekaniske skader på gjellene til fisken og på den måten bidrar til fiskedød, forklarer Gustad.

Følger utviklingen

Hun understreker at det ikke er registrert forekomster av Pseudochattonella på Vestlandet så langt.

- Vi følger utviklingen, men så langt tyder det på en moderate oppblomstring i Skagerrak som virker å være på retur. Utviklingen videre vil imidlertid være avhengig av forhold som er vanskelig å forutsi. Næringen er informert, og vil bli oppdater hvis oppblomstringen øker i omfang, sier hun.

For den som vil lese mer om forskningen som er gjort på området er her en artikkel som anbefales