Fiskeridirektoratet har fått meldinger fra oppdrettere om at de har observert flak med alger og at sjøen blir gråfarget. Det er registrert dø fisk ved enkelte lokaliteter, noen hardere rammet enn andre. Foto: Arkiv.
Fiskeridirektoratet har fått meldinger fra oppdrettere om at de har observert flak med alger og at sjøen blir gråfarget. Det er registrert dø fisk ved enkelte lokaliteter, noen hardere rammet enn andre. Foto: Arkiv.

Algeproblemer i nord - oppdrettsfisk dør

- Oppdrettere i Nordland og Troms opplever at fisk dør i merdene, mest sannsynlig på grunn av algeoppblomstring, melder Fiskeridirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektoratet har kontaktet oppdretterne i de berørte områdene.

- Vi har fått meldinger fra oppdrettere om at de har observert flak med alger og at sjøen blir gråfarget. Det er registrert dø fisk ved enkelte lokaliteter, noen hardere rammet enn andre. Ved noen lokaliteter er situasjonen vedvarende, sier Fiskeridirektoratet.

Hittil er problemet observert i deler av Astafjorden i Troms, inkludert Grovfjorden, Gratangen og Lavangen, og innerst i Ofotfjorden i Nordland.

Fiskeridirektoratet melder at det er tatt vannprøver i begge fylker for å finne ut hvilken type alger det er snakk om.

Må innføre tiltak

- Vi oppfordrer aktørene i Nordland og Troms til å høyne sin beredskap og å være ekstra oppmerksomme på forhold som redusert sikt i sjøen, endret adferd hos fisken, økt dødelighet og liknende. Det enkelte selskap må bruke sine beredskapsplaner og innføre tiltak for å forebygge og håndtere eventuelle situasjoner som oppstår.

De anbefaler oppdretterne videre å ha kontakt med andre aktører i nærheten og å varsle Fiskeridirektoratet om observasjoner og økt dødelighet.

Ansvarlig myndighet

Fiskeridirektoratet er ansvarlig myndighet for krisehåndteringen ved oppblomstring av skadelige alger og maneter. Vi har ansvar for å skaffe oversikt over hvilke områder som er utsatt, etablere kontakt med kontaktpersonene på aktuelle oppdrettsanlegg og se til at beredskapsplanene fungerer og tiltak blir iverksatt.

- Vi skal ha kontakt med Mattilsynet som har ansvar for kvelning, sier de.

Fiskeridirektoratet kommer med oppdatert informasjon om situasjonen fortløpende.