Her ved Finnfjord smelteverk planlegger man å benytte CO2 i avgassene fra produksjonen til å dyrke mikroalger.
Her ved Finnfjord smelteverk planlegger man å benytte CO2 i avgassene fra produksjonen til å dyrke mikroalger.

Ny forskning: Mikroalger kan forvandle industrirøyk til laksefôr

Mikroalger som tar opp CO2 fra industrirøyk, for så å omforme klimagassen til laksefôr, kan bli en realitet. Nå skal forskere finne ut hvordan dette kan gjøres i storskala.

Det er nettstedet Gemini som skriver at dette kan bli en realitet ved Finnfjord smelteverk på Senja.

  Metoden er å tilsett industrirøyk i en tank med mikroalger slik at de kan fange opp CO2. Tanken lyssettes og næringsstoffer som nitrogen, fosfat og silisium tilsettes. Gjennom fotosyntese får man en mikroalgebiomasse rik på omega-3 som kan brukes som laksefôr, skriver nettstedet.

  Utfordringen er å få til dette på en måte som er økonomisk lønnsomt. Det er mange som jobber med mikroalger i liten skala, men om det skal være av kommersielle interesse må man operere i stor skala. Dermed må det store tanker til. Det har Finnfjord Smelteverk planer om, de har jobbet med teknologien helt siden 2015.

  Hittil har Finnfjord gjort flere vellykkede tester i en 300 000 liters tank, men for at Finnfjord skal kunne kvitte seg med en anselig del av den årlige produksjonen på 300 000 tonn CO2 kommer de sannsynligvis til å trenge ti tanker som rommer ti millioner liter hver.

Mikroalger (t.v.) og ferdig laksefor.
Mikroalger (t.v.) og ferdig laksefor.

  Skal utvikle nytt lyssystem

  Når man skalerer opp, oppstår det flere utfordringer. Hovedutfordringen er å gi mikroalgene nok lys.

  – I dag lyssettes 300.000 liters tanken med lys oven- og nedenfra, men dette vil ikke være nok når vi skalerer opp. Da må vi ha et annet lyssystem for å få god nok produktivitet, sier SINTEF-forsker Charlotte Volpe til Gemini.

  Det er nettopp dette de skal finne en løsning på i prosjektet AlgScaleUp. I første omgang skal forskerne teste ut hvordan man kan bruke lysstaver til å gi nok lys til mikroalgene i en tank som rommer tre millioner liter med alger.

  Prosjektet AlgScaleUp har fått støtte fra forskningsrådet og hovedprosjektet ved Finnfjord (AlgOpti) er sponset av Innovasjon Norge. Prosjektet ble påbegynt i 2022 og skal avsluttes innen 2025.