Her ved Finnfjord smelteverk planlegger man å benytte CO2 i avgassene fra produksjonen til å dyrke mikroalger.

Ny forskning: Mikroalger kan forvandle industrirøyk til laksefôr

Mikroalger som tar opp CO2 fra industrirøyk, for så å omforme klimagassen til laksefôr, kan bli en realitet. Nå skal forskere finne ut hvordan dette kan gjøres i storskala.

Det er nettstedet Gemini som skriver at dette kan bli en realitet ved Finnfjord smelteverk på Senja.

  Metoden er å tilsett industrirøyk i en tank med mikroalger slik at de kan fange opp CO2. Tanken lyssettes og næringsstoffer som nitrogen, fosfat og silisium tilsettes. Gjennom fotosyntese får man en mikroalgebiomasse rik på omega-3 som kan brukes som laksefôr, skriver nettstedet.

  Utfordringen er å få til dette på en måte som er økonomisk lønnsomt. Det er mange som jobber med mikroalger i liten skala, men om det skal være av kommersielle interesse må man operere i stor skala. Dermed må det store tanker til. Det har Finnfjord Smelteverk planer om, de har jobbet med teknologien helt siden 2015.

  Hittil har Finnfjord gjort flere vellykkede tester i en 300 000 liters tank, men for at Finnfjord skal kunne kvitte seg med en anselig del av den årlige produksjonen på 300 000 tonn CO2 kommer de sannsynligvis til å trenge ti tanker som rommer ti millioner liter hver.

Mikroalger (t.v.) og ferdig laksefor.

  Skal utvikle nytt lyssystem

  Når man skalerer opp, oppstår det flere utfordringer. Hovedutfordringen er å gi mikroalgene nok lys.

  – I dag lyssettes 300.000 liters tanken med lys oven- og nedenfra, men dette vil ikke være nok når vi skalerer opp. Da må vi ha et annet lyssystem for å få god nok produktivitet, sier SINTEF-forsker Charlotte Volpe til Gemini.

  Det er nettopp dette de skal finne en løsning på i prosjektet AlgScaleUp. I første omgang skal forskerne teste ut hvordan man kan bruke lysstaver til å gi nok lys til mikroalgene i en tank som rommer tre millioner liter med alger.

  Prosjektet AlgScaleUp har fått støtte fra forskningsrådet og hovedprosjektet ved Finnfjord (AlgOpti) er sponset av Innovasjon Norge. Prosjektet ble påbegynt i 2022 og skal avsluttes innen 2025.