Hos Lerøy Aurora er NOFI-gjenfangstsystem på plass. Illustrasjonsfoto: AllMarine.

Installerer nyutviklet gjenfangstsystem på alle lokaliteter

Lerøy installerer i disse dager et nytt gjenfangstsystem på alle sine lokaliteter. – Systemet er utstyrt med kjente komponenter og er førstelinje utstyr mot rømming, forteller Ann Heidi Leine fra AllMaritim.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lerøy konsernet har kjøpt inn totalt 71 gjenfangstsystemer, fordelt på tre områder. Der 14 går til Lerøy Aurora, 25 til Lerøy Midt og 32 til Lerøy Sjøtroll.

Ann Heidi Leine i AllMaritim opplyser at systemet allerede er installert på alle lokalitetene til Lerøy Aurora og at de andre skal få på plass systemet snarlig.

- Vi skal står for utrullingen og opplæringen til Lerøy Sjøtroll som starter nå i slutten av februar, legger hun til.

Tilpasset mindre hendelser

Leine er klar på at selv om det er et nytt system, er alle komponentene det består av kjente.

- Men det er en kompakt løsning hvor man blant annet har garn i flere størrelser, fra mellomstor til stor fisk, godt merket og lett tilgjengelig slik at man kan komme raskt i gang med gjenfangst når mindre hendelser oppstår.

Selskapet kommer på merdkanten og leverer systemet, samt gjennomfører opplæring. Illustrasjonsfoto: AllMarine.

Hun understreker også at dette er et system som skal benyttes ved små hendelser.

- Er det orkan og anlegget sliter seg, er ikke dette noe en skal sette i gang med. Oppdrettsnæringen har allerede godt fungerende beredskapsplaner og avtaler med fiskere med mer, som settes i gang om store hendelser skulle oppstå.

Samarbeidsprosjekt

AllMaritim et er et selskap i NOFI- konsernet som primært har drevet med miljø- og oljevern de siste 30 årene. Bakgrunnen for gjenfangssystemet er et samarbeid mellom NOFI og Lerøy, som har utviklet en beredskapsløsning for mindre rømmingshendelser, da havbruksselskapet så behovet for en standardisert løsning på sine anlegg.

- Miljøvern har hele tiden vært en del av virksomheten til NOFI og rømmingshendelser faller innenfor denne kategorien. Sammen med Lerøy har vi fått på plass et system som er pakket og klart når hendelsene oppstår.

Hun forteller at de gjennom installeringene hos Lerøy Aurora har gjennomført opplæring på systemet på lokalitetsnivå.

- Vi har et eget program for opplæring på merdkanten. I tillegg har vi utviklet en opplæringsbag som oppdretterne kan bruke med for å øve seg på at hendelser oppstår, informerer hun og legger til at det følger en egen opplæringsfilm med leveransen.

Inne og ute

Per i dag leveres løsningen ifølge Leine i to varianter.

- Lerøy Aurora har valgt å sette en reol med komponentene inne på hver lokalitet. Lerøy Vest har valgt å installere det i form av en kasse som står ute på anlegget og lett kan flyttes på, opplyser hun.

Leine sier de har hatt samtaler med flere oppdrettere og Fiskeridirektoratet som har kommet med gode tilbakemeldinger på systemet.

- Også Blom Fiskeoppdrett har nylig kjøpt fire systemer i kasse, og NOFI Tromsø har levert cirka 25 systemer til andre oppdrettere i Nord.

Summert er allerede nærmere 100 systemer installert på norske oppdrettsanlegg.

- Klarer vi å begrense skadeomfanget av en rømming har vi oppnådd det vi ville, konkluderer Leine.